Suruga Bank [stock]

english Suruga Bank [stock]
Kilala bilang Suruga Bank. Ang panrehiyong central bank na may Shizuoka / Kanagawa prefecture ground. 1887 itinatag ni Kotaro Okano ang savings association <joint company>. Na-reorganize sa Negishi Bank batay sa 1895 Bank regulation. Noong 1896, pinalitan ng Suntobu Bank ang pangalan ng kasalukuyang pangalan ng kumpanya noong 1912, pinalitan ang Sulga Bank noong 1990. Sa pamamagitan ng panahon ng digmaang <isa sa isang prinsipyo ng prinsipyo ng Prefecture> ngunit napipilitang sumama sa Shizuoka Bank mula sa Ministri ng Pananalapi, tumanggi si Pangulong-Kitaro Okano upang mapanatili ang hitsura ng ngayon. Ang kulay ng clan ng Okano ay madilim at sunud-sunod na pangulo na ginawa ng pamilya Okano. Head office Numazu. Ang Capital ng 2011 ay 30 bilyon yen, ang karaniwang kita sa taong natapos noong Marso 2011 ay 102.9 bilyong yen. Komposisyon ng pagbebenta (%) para sa mga maliliit at katamtaman ang laki na negosyo 94, para sa pabahay at mga mamimili 80.