Anna Ono-Bubnova

english Anna Ono-Bubnova


1897.4.1-1979.5.8
Sobiyet (Russia), manlalaro ng biyolin ng Hapon, tagapagturo ng musika.
Dating propesor sa Musashino Music University.
Ipinanganak sa Peterburg.
Dating pangalan Anna Bubunova.
Nag-aral ako ng piano mula sa 6 taong gulang, byolin mula sa 10 taong gulang, at nag-aral sa Awell sa Petersburg Conservatory. May asawa si Toshiichi Ono noong 1917, siya ang nag-host sa Ono Anna Music School at nagtaguyod ng maagang pag-aaral para sa instrumental na musika. Naging isang propesor sa Musashino Music University mula noong '46, at nagturo sa Tate Gakuen Junior College Music Department. 'Nagbalik ako sa bahay sa '60. Isinulat niya ang "aklat ng violin scale" ('48).