Shuichi Nakayama

english Shuichi Nakayama
Mang-aawit ng bus. Oita Ipinanganak. Nagtapos ako mula sa Tokyo Music School. Noong 1952, nabuo ang opera research organization < Birthday Party > na may Shibata Atsutaro et al. 1952 - 1956 Nag-aral sa ilalim ng Hisch sa Munich Higher Music School. Propesor ng Tokyo University of the Arts, Tagapangulo ng Ikalawang Seminar ng Unibersidad, at iba pa, nagtrabaho nang husto sa mga kilusan ng opera ng Hapon, at nilinang ang maraming mag-aaral.