Theoria

english Theoria

Pangkalahatang-ideya

Praxis (mula sa Laong Griyego: πρᾶξις , pagsasalin. praxis ) ay ang proseso kung saan ang isang teorya, aralin, o kasanayan ay pinagtibay, ipinakilala, o natanto. Ang "Praxis" ay maaari ring sumangguni sa pagkilos ng makatawag pansin, pag-aaplay, paggamit, pag-alam, o pagsasanay sa mga ideya. Ito ay isang paulit-ulit na paksa sa larangan ng pilosopiya, tinalakay sa mga kasulatan ng Plato, Aristotle, St. Augustine, Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Karl Marx, Antonio Gramsci, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Paulo Freire, Ludwig von Mises, at marami pang iba. Ito ay may kahulugan sa pampulitika, pang-edukasyon, espirituwal at medikal na mga kalagayan.
<Pagtingin> <Guessing> Griyego na salita na nangangahulugang <ideya>. Ang teorya ng Ingles (batas, teorya) ay nagmula sa ito, ang teatro ay magkasingkahulugan. Ang argumento ng Aristotle's <Praxis praxis> (praktika) at kontrol, at ang superiority ni Teoria sa Praxis ay binago bilang isang salungatan sa pagitan ng mga susunod na <active vita activa> at <ideological live vita contemplativa>.