Yamanashi Nakagyo Bank [Stock]

english Yamanashi Nakagyo Bank [Stock]
Central bank ng mga pampook na bangko batay sa Yamanashi prefecture. Ang ika-sampung pambansang bangko (mamaya ika-sampung bangko) noong 1877, ang bangko sa bangko na itinatag noong 1895. Noong 1941, ang dalawang bangko ay ipinagsama upang maitatag ang Yamanashi Naka Bank, na naging tanging regular na bangko sa prefecture. Ang pundasyon sa prefecture ay pinalakas at pumasok din ito sa Tokyo metropolitan area. Ipinagmamalaki ang isang mataas na kumikitang istraktura. Head Office Kofu City. Kabisera ng 2011 15,4 bilyong yen, karaniwang kita ng 54.5 bilyong yen sa taon ng pananalapi na natapos noong Marso 2011. Ang komposisyon ng pagbebenta (%) para sa mga maliliit at katamtamang negosyo na laki 56, para sa pabahay at mga mamimili 25.