Jimenez Mario Echandi

english Jimenez Mario Echandi


1915-
Politiko sa Costa Rica.
Dating Pangulo ng Costa Rica.
Pagkatapos maglingkod bilang ambasador sa Estados Unidos noong 1950, nagsilbi siyang Foreign Minister sa '51 at naging Pangulo ng Costa Rica sa '58 -'62.