County

english County

buod

  • isang rehiyon na nilikha ng teritoryal na dibisyon para sa layunin ng lokal na pamahalaan
    • ang county ay may populasyon na 12,345 tao
  • ang pinakamalaking administratibong distrito sa loob ng isang estado
    • plano ng county na bumuo ng isang bagong kalsada
Ang titulo ko sa trabaho sa panahon ng Muromachi, Sengoku at Edo. Sa panahon ng Muromachi / Warring States, may mga kaso kung saan sila ay inilagay sa ilalim ng guardian charge sa mga munisipal na opisyal ng yunit ng county na responsable para sa mga pangyayari sa militar at pagbubuwis, at sa dominasyon ng guardian daimyo / sengoku daimyo . Sa kapanahunan ng Edo, sa ilalim ng kontrol ng mahistrado ng account (Kanjo), kinuha niya ang pagsakop sa pangkalahatang pangyayari sa sibil. Bilang karagdagan sa baril ng Kanto , inilagay ang Mino (Mino) Guno, Hida (Hida) gun, at West-muscle county atbp.
→ Tingnan din sa mga mahistrado ng bansa | Jinya | mahistrado | Tenryo