kategorya Mga Isyong Panlipunan at Advocacy

kanin

Noong 1722, inagaw ni Yoshimune Tokugawa ang kahirapan ng shogunate sa pamamagitan ng pag- urong ng 100 bato sa bawat 10,000 bato mula sa Daimyo bilang isa sa mga repormang Kiho . Bilang kompensasyon...

Ana · Bol kontrobersya

Anarcho · Sandika Rism at kontrobersya ng Bolshevism ( Bolshevik ) sa teorya ng organisasyon ng unyon ng manggagawa sa panahon ng Taisho. Ang mataas na kaso ng pagtataksil dahil sa pangingibabaw ng sy...

apartheid

Ito ay isang salitang Aprikano na nangangahulugang "paghihiwalay", partikular na ang mga patakaran sa diskriminasyon ng rasismo at mga institusyon ng Republika ng Timog Aprika. Sa bansa mayr...

African National Congress

African National Congress. Pagpapaikli ng ANC. Isang organisasyon ng itim na pagpapalaya sa Republika ng Timog Aprika. Ito ay nabuo bilang isang Kongreso ng Katutubong Katutubong ng Timog Aprika noong...

Araffat

Tagapangulo ng Palestine Liberation Organization ( PLO ). Ipinanganak sa Jerusalem. Nagtapos mula sa Cairo University. Noong 1952 siya ay hinirang na Tagapangulo ng Palestine Student Association at no...

William Wilberforce

British na pang-aalipin pagpapalaya. Naging miyembro ng mas mababang bahay noong 1780 at bumuo ng isang kampanya sa pagpapalaya ng pang-aalipin mula sa pananaw ng humanitarianism at evangelism. Sa tul...

AFL

Pagpapaikli para sa American Federation of Labor. Isang unyon sa buong bansa ng mga unyon ng manggagawa sa Estados Unidos na inorganisa sa ilalim ng patnubay ng mga Gompers noong 1886. Sa pamamagitan...

Seán O'Casey

Irish na manunulat ng dulang. Ipinanganak sa mahihirap na lungsod ng Dublin, nakaranas ng paggalaw ng kilusan at kilusang pang-independyente, tinutukoy ng "riot" sa "anino ng mamamaril...

Daniel O'Connell

Irish pambansang aktibista. Noong 1828 siya ay inihalal bilang isang Kapulungan ng mga Kinatawan ng United Kingdom ngunit isang Katoliko kaya siya ay tumanggi sa upuan at naging miyembro pagkatapos ng...

patriyarka

Ang isang sistema ng lipunan batay sa isang form ng pamilya kung saan ang lalaki bilang pinuno ng bahay monopolizes kapangyarihan at ang pagtanggap ng relasyon sa ari-arian at pamilya ay nakaayos sa p...

Donasyon

Hindi makatwiran sa paggawa ng tinatawag na donasyon (uri ng regalo ). Sa mga batas at regulasyon magsulat ng <donasyon gawa>. 1. Ang batas ng pagtatatag ng isang nakapaloob na pundasyon (Artiku...

mahinang batas

Ito ay isang kolektibong termino para sa batas sa proteksyon ng mga nangangailangan, ngunit tumutukoy lalo na sa kapaki-pakinabang na batas bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Lalo na ang batas sa...

Co-op

Ang komite sa pananaliksik na itinatag noong 1919 ay may pinansiyal na tulong at donasyong kapitalista na pinondohan bilang kooperasyon sa pangangasiwa sa paggawa. Pagsisiyasat at pananaliksik sa pata...

kaban ng bayan

Ang pagsasalin ng dibdib ng komunidad. Ito ay pangangalap ng mga pondo para sa mga proyektong panlipunan at welfare protection ng mga pribadong ahensya, at kumalat sa Estados Unidos noong 1910's....

Creamer

Mga lider ng unyon ng British, mga aktibistang kapayapaan. Siya ay ipinanganak at pinalaki ang karpintero at itinatag ang isang samahan ng karpintero / joiner sa 1860, ang naging unang internasyonal n...

berde

Lider ng kilusan ng paggawa ng US. Ako ay mula sa isang minahan ng karbon. Noong 1913, ang Komisyon ng Punong Tagapagpaganap ng AFL, 1924 ng namatay na Gompers AFL president, ang namuno sa AFL noong 1...

Pamamaraan ng kompensasyon sa pinsala sa kalusugan ng polusyon

Ang Batas ay nagpatibay upang magbigay ng ilang mga benepisyo sa kabayaran sa mga biktima ng mga sakit sa polusyon na dulot ng polusyon sa hangin at polusyon sa tubig (1973). Ang paksa ng mga benepisy...

Batas sa Batas sa Control ng Polusyon

Kumilos sa komprehensibong pagsulong ng mga panukalang kontrol sa polusyon. Ipinahayag ito at ipinatupad noong Agosto 1967 at nakaposisyon bilang isang pangkalahatang batas ng sistemang sistema ng kon...

Pag-aari ng pabrika

Sa kaso ng mga pagtatalo, ang mga manggagawa ay nakikipagkumpitensya laban sa mga lockout ng mga taktika na pinananatili ng mga manggagawa sa mga pabrika / lugar ng trabaho. Noong 1920 ay sinabi na an...

Equitar Movement

Kahit na kilusan ng Beijing. Sa Korea pagkatapos ng annexation ng Korea-Korea, isang ehersisyo na naglalayong labanan ang diskriminasyon laban sa mga tradisyunal na tao (Shin-chin) (puting papel), at...