kategorya Mga Tao at Lipunan

Muslim Brotherhood

Egyptian Islamic Movement Organization. Nabanggit din ang kapatirang kapatiran. Hasan · Albannar na nakaugnay sa trend ng pag-iisip ni Muhammad Abduf na nabuo sa pamamagitan ng modernong Islamic repor...

Axor Mosque

Isang moske na nakatayo sa timog-kanlurang dulo ng santuwaryo ng Islam ng Jerusalem Old City <Hallam-Asherief> na pares ng <Rock Dome>. Ang pangalan ay mula sa Koran Kabanata 17 <Nightl...

ayatollah

Ang Shi'a Twelth Imam School , isang pamagat na ibinigay sa isang mataas na ranggo na relihiyosong iskolar ( Urama ). Bilang karagdagan sa pagtanggap ng pagpapayo sa interpretasyon ng batas Islam...

Warder Clyde Allee

Ang ika-apat na caliph ng Islam (656 - 661). Ang unang Imam sa Shi'a. Sa pinsan ni Propeta Muhammad , ang kanyang asawa ay si Fatima, anak na babae ng propeta. Ama ni Fusain . Ang conversion sa Is...

Alawites

Islam at Kristiyanismo, at mga sekta na nakaugnay sa tradisyong relihiyoso ng Sirya. Tinawag din Nusaiiri Nusayri pangkat. Ang impluwensiya ng Shi'ite Ismailians ay malaki at may isang lihim na mi...

Armenian Church

Isang simbahang Armenian na sumusuporta sa Kristiyanong monoteismo. Pagkatapos ng Gregorian na nagdala ng Kristiyanismo sa Armenia [240 - 332], siya ay isang Gregory scholar, ang pinuno ay tinatawag n...

Ummah

Pamayanan ng Islam. Sa Japanese Quran, ang salin ng "Ethnicity" ay madalas na inilalapat sa Umma na ito, at sa modernong Arabe, ito ay ligal na ginagamit upang mangahulugang "Etnikidad...

Mga Tao ng Aklat

Sa Islam , mga Hudyo, mga Kristiyano. Sa Islam, ang Kasulatan ay ang salita ng Diyos na nagpapakita ng katotohanan, at kinikilala ang tatlong ng Moses Five Books (ang unang limang aklat ng Lumang Tipa...

Sayyid Qutb

Isang Islamic thinker / exerciser sa Ehipto. Noong 1930, sumali ako sa kilusang pagpapalaya ng magsasaka batay sa pag-iisip ng Islam. Mula 1951 lumahok sa Muslim kapatiran at maging isang teoretiko at...

Sarafiya

Ang kalakaran ng repormang ideolohiya ng modernong Islam . Tamang-tama para sa maagang panahon ng Islam (Sarafh), layunin para sa pagbabago sa kasalukuyang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanumbalik...

ulama

Mga iskolar ng Islam at pinuno ng relihiyon. Ang nag-iisang form ay Alim. Ang Ulama ay isang salitang tumutukoy sa mga taong may ilm (kaalaman), ngunit ang Irum ay ginagamit dito upang mangahulugan n...

Hasan · Albanner

Tagapagtatag ng Muslim Brotherhood , ang unang pinuno. Ako ay mula sa Nile Delta kanayunan. Naging isang guro sa paaralan at itinatag ang isang kapatiran bilang isang lihim na lipunan sa Ismaily Leya,...

Halam

Ito ay tumutukoy sa <ipinagbabawal na kilos> sa batas ng Islam ( Sharia ). Sa partikular, kabilang dito ang kawalan ng pananampalataya, pagpatay, pagnanakaw, pag-inom, pangangalunya, pagkain ng...

Si Hussein bin Ali, Sharif ng Mecca

<Hussein> Parehong. Islamic Shiite 3rd Imam . Ang ikalawang anak na ipinanganak sa pagitan ni Ally at Fatima, anak na babae ni Propeta Muhammad. Kapag ang nagtatag ng Umayya Moorewia tinutukoy a...

Black Muslims

Islamic group ng African American people. Wastong nominasyon <Islamic state Nation of Islam>. Ang WD Food ay itinatag noong 1930. Si Elijah Muhammad, pagkatapos ay si Malcolm X at iba pa. Ang pa...

Theodor Herzl

Ama ng kilusang Zionismo . Ang pinakamalaking kontribyutor ng founding Israel . Ipinanganak sa mayaman na pamilyang Hudyo sa Budapest, siya ay naging isang mamamahayag. Kahit na ang solusyon sa Jewish...

Pagkahilig ng mga Hudyo

Parehong Haskalah at Haskalah. Hudyong panlipunan at kultural na reporma kilusan mula sa huli ika-18 siglo sa ika-19 na siglo. Nakita ang Enlightenmentism na tumututok sa indibidwal na pagpapalaya sa...

Rastafari kilusan

Ito ay isang panlipunan relihiyon relihiyon na naganap sa Jamaica sa 1930, parehong Rastafari at Rastafari. Ang pangalang ito ay mula sa paniniwala na ang Haile Selassie emperador ng Ethiopia (na tina...

sanlibong taon

Pagsasalin ng sanlibong taon. Orihinal na lumilitaw sa Apocalipsis ni Juan , ay tumutukoy sa kaharian ng mundo na si Cristo ay naghahari para sa 1000 taon hanggang sa huling paghuhukom pagkatapos ng i...

Heian Budismo

Ito ay isang kolektibong termino ng Bagong Budismo sa panahon ng Heian, na nakasentro sa sekta ng Tendai ng pinakamahusay at ang sekta ng Shingon ng Kukai. Ito ay nabuo mula sa pagpuna sa Budhismo ng...