kategorya Mga Tao at Lipunan

Fador

Isang trahedyang taludtod ni Racine . 5 Gawa. Unang pagganap noong 1677. Inilalarawan niya ang kapakanan ng pangangalunya laban sa manugang ng Hippolyte (Hippolytus) ng Queen Athenian Fador ( Phidola...

Fenollon

Pranses manunulat, pastor. Maging isang guro ng Duke ng Burgundy at isulat ang "Telemac Adventure" (1699) bilang materyal sa pagtuturo. Ang mga aral na natutunan ng episode ng "Odyssey&...

Ferdinand Verbiest

Isang Heswita mula sa Belgium. Siya ay pumasok sa 1659 Qing dinastya at misyonero sa Shaanxi. Intsik pangalan Minami-Hin. Tinulungan niya si Adam Shaal sa Kin Tian. Bilang tugon sa pagtitiwala ni Kasu...

Antonio Fogazzaro

Isang Italyano na manunulat. Siya ay isang mahiwagang pakiramdam at naglalayong isang malinaw na sikolohikal na paglalarawan ng mga babaeng character. Sinikap kong magkaisa ang pananampalataya sa agha...

Johannes Volkelt

German philosopher, aesthetist. Sa Liepman upang kumatawan sa metapisikong direksyon ng interpretasyon ni Kant. Sa aesthetics ito ay isang kinatawan ng teoristang empatiya sa paglipat ng teorya na may...

Fortuna

Ang diyosa ng kapalaran ng sinaunang Roma. Pinupuntahan nito ang Greek Touche. Orihinal na isang malaking babaeng diyosa. Ito ay kinakatawan ng mga alegoriko figure tulad ng Cornucopia (sulok ng pagka...

hindi napapansin

Sa sistema ng Varna (buto) sa Indya, ang pinakamababang tao sa labas ng apat na barnas. Ito ay tinatawag na achut sa Hindi, hindi mahahawakan sa Ingles, out-caste, pariah. <Huwag hawakan> Ito ay...

agnosticism

Pagsasalin ng agnostisismo ng Ingles. Nalikha ng TH Huxley . Sa pangkalahatan ito ay isang posisyon upang ipalagay na ang tunay na tunay na pag-iral, ganap na tao, at diyos ay hindi maaaring kilala sa...

ebanghelyo

Si Jesus Cristo ng mga salita at kilos (ebanghelyo) ang 4 dokumento ng Bagong Tipan sa Biblia na inilarawan sa kamatayan, pangkaraniwang pangalan ng "Ebanghelyo ni Marcos" "Ebanghelyo n...

Fukukoku

Isa sa Seven Lucky Gods . Ito ay isang matatandang tao na may mahabang ulo at maikling balbas, sinamahan ng isang crann na may isang gilid gilid sa kawani. Taoism ay kumakatawan sa kaligayahan, kayama...

Magkakagulo

Bodhisattva Bodhisattvas. Buddha ng Wakiji na may Monju (Monju). Kinakatawan ang mga katangian ng mga patakaran, tuntunin at linya ng Buddha. Psychology of Wisdom, Promised Mercy. Dahil may mahalagang...

Futanari

Ang isang monghe na naninirahan sa parehong lugar ay nangangalap ng dalawang beses sa isang buwan (ang buwan ng kabilugan ng buwan o ang bagong buwan), recite ang Waruwari Treeka (Harada potato), pagm...

Kuzuji Temple

Ito ay isang templo ng Shingon sekta Omuro pangkat sa Fujiiji lungsod, Osaka Prefecture, at ito ay isinulat din bilang Fujiidera. Ang bukas na base ay linya ng hilera, hindi alam, ang Prune Abo ay mul...

Hindi patpat na pangkat

Isang sekta ng Nichiren sekta. Ang pangalan ng paksyon ay nagmula sa doktrina na hindi tumatanggap ng obligasyon mula sa mga hindi naniniwala sa " Lotus Sutra ", at hindi nalalapat ang batas...

Kaibigan ni Lady

Buwanang magasin inilunsad sa 1908 sa pamamagitan ng Genko Hani at Mrs Yoshikazu. Ang "kaibigan ng sambahayan" na inilathala noong 1903 ay ang hinalinhan. Batay sa pag-iisip ng Kristiyano, i...

Jan Hus

Isang pioneer ng reporma sa relihiyon ng Bohemia. Pangulo ng Unibersidad ng Prague, punong pari ng Bethlehem na simbahan. Kasama ang teorya ni Wickliffe sa UK, ipinangaral niya ang nakatakdang teorya...

booth

Ang tagapagtatag ng Salvation Army . Sa una ito ay isang ebanghelista ng grupong methodist, ngunit nang maglaon ay pumasok siya sa mahihirap na komunidad ng East End ng London nang nakapag-iisa at nag...

Husband War

Matapos ang pagpapatupad ng Bohemian relihiyosong repormador na si Hus (1415), noong 1419 ang paghihimagsik na tinuligsa ng kanyang mga tagasunod (Huchetin) laban sa panunupil ng Romanong iglesya at n...

Alms

Ito ay Budismo, ito ay inilapat, ito ay inilalapat. Ang paniniwala na ang mga tagasunod ay nagbibigay ng mga kalakal sa mga pari, ang katotohanang itinuturo ng mga pari ang mga guro sa mga mananampala...

Bussett

Isang iskolar sa Bibliyang Aleman. Propesor ng Giessen University. Isang sentrong pigura ng mga istoryador sa relihiyon. Nag-aral ako ng relihiyosong kasaysayan sa pagtatapos ng Hellenistic at nililin...