kategorya Online Goodies

Indus na karakter

Mga emoticon na iniwan ng Indus sibilisasyon . Ito ay inukit na may isang selyo ng excavated halapper, na may mga hayop, mga diyos at mga tao. May mga tungkol sa 400 varieties, ngunit ito ay tinatayan...

  1. 1