kategorya Legal

Kamag-anak na pagkumpleto ng order

Ang batas ng Shogunate ay inisyu ng maraming beses pagkatapos ng 1685. Sa pagwawalang-kilos ng mga pangyayari sa litigasyon, hindi kami tumanggap ng isang kaso sa mga nakaraang utang (Kimiyoshi (Kuji)...

Magandang pananampalataya at masamang hangarin

Legal terminolohiya. Upang malaman walang mga pangyayari ay magandang intensyon, alam na ito ay masamang hangarin. Parehong walang etikal na kahulugan (gayunpaman, ang pag-abanduna ng masamang hangari...

Asahi lawsuit

Ang isang kaso na ipinagtanggol laban sa bansa kung ang mga pamantayan ng proteksyon batay sa Livelihood Protection Act ay ginagarantiyahan ang pinakamaliit na buhay sa kalusugan at pangkultura na tin...

mediation

Ang ibig sabihin ng pagsasaayos ng hindi pagkakaunawaan sa paggawa. Sa bansang Hapon, batay sa Batas sa Pagsasaayos ng Mga Relasyon sa Paggawa , ang mga tagapamagitan na hinirang ng Komite ng Mga Rela...

arraignment

Isinalin ito sa mga pamamaraan ng pag-apruba (pagkakasala) sa pag-apruba / hindi pag-apruba, at isang pamamaraan sa mga bansang nauugnay sa batas ng British at Amerikano kung saan, pagkatapos mag-fil...

Isang misdemeanor

Depende sa uri ng legal na kaparusahan, ang krimen ay nahahati sa tatlong kategorya: felony, misdemeanor marahas na paglabag sa pulisya, kung saan ang mga krimen na ginawa sa kustodiya o maliliit na k...

Karapatan sa pag-uulat ng labag sa konstitusyon

Ang parehong legal na awtoridad sa pagsusuri. Ayon sa karaniwang teorya, ang paghatol ng korte na hindi nalalapat kapag pag-usisa kung ang batas na naging batayan ng paghatol sa konklusyon sa kongkret...

Magiging kakayahan

Legal terminolohiya. Kakayahan ng kaisipan na hatulan ang kahulugan at resulta ng pagkilos sa sarili. Ang mga sanggol na sa pangkalahatan ay wala pang 8 taong gulang at ang mga naghihirap mula sa ilan...

kilos

Ito ay isang gawa na magkaroon ng kalooban upang makabuo ng ligal na epekto sa isang tiyak na pribadong batas tulad ng aplikasyon at pagtanggap ng isang kontrata sa pagbebenta, isang kalooban, atbp,...

Pagpaparehistro ng disenyo

Ilarawan ang disenyo sa disenyo ng pagpapatala ng Patent Office . Ang disenyo ng karapatan ay binuo sa pamamagitan ng pagpaparehistro. Ang pagpaparehistro ay isang kinakailangan para sa pagiging epekt...

disenyo ng pagkilos

Batas (1959 na ipinapatupad, ipinatupad noong 1960) na naglalayong magparehistro ng mga bagong disenyo ng industriya, sinusubukan na protektahan at gamitin ito, na naghihikayat sa paglikha ng mga dise...

Isang beses na hindi pagsisiwalat

Sa pampublikong batas, ang mga prinsipyo na minsan ay nagpasya sa parlyamento ay hindi sinasadya muli sa parehong sesyon. Ang Konstitusyon ng Meiji ay itinakda nang malinaw sa prinsipyong ito sa tinan...

double jeopardy

Para sa isang kaso kung saan ang isang paghatol (nagkasala / hindi nagkasala ng paghatol, paghatol ng paghatol) ay nakumpirma nang isang beses sa isang kriminal na pamamaraan, pagbabawal ng litigasyon...

Mga ilegal na gawain

Sa mga tuntunin ng batas sibil, ito ay isa sa mga legal na kinakailangan (isang relasyon sa buhay na gumagawa ng legal na epekto) laban sa legal na pag-uugali. Ang batas na lumalabag sa prinsipyo ng b...

Rechtfertigungsgrund

May mga kaso kung saan ang presumption ay nasira (hindi ilegal) dahil sa pagkakaroon ng ilang mga espesyal na pangyayari para sa mga kilos na nahulog sa ilalim ng mga konstitusyunal na pangangailangan...

Association Relations Modernization Promotion Act

Legal na pangalan <Batas tungkol sa pag-promote ng paggawa ng makabago ng mga karapatan na may kaugnayan sa pag-subscribe ng kagubatan, atbp> (1966). Kumilos upang itaguyod ang paggawa ng makaba...

pagsasabwatan

Maraming mga krimen (mas mababa sa 45 batas sa kriminal) na hindi pumasa sa huling paghatol na ginawa ng parehong tao. Kapag may pinal na paghuhusga ng parusa na higit sa pagkabilanggo para sa trabaho...

Compensation for discontinuance

Tungkol sa pinsala o karamdaman ng mga manggagawa dahil sa mga dahilan ng negosyo, ang gumagamit ay may pananagutan sa paggawa ng kinakailangang kabayaran hanggang siya ay ganap na pinasiyahan. Sa kab...

Anglo-Amerikanong batas

Ang isang legal na sistema na binuo sa UK at tinanggap ng Estados Unidos at iba pa. Laban sa batas ng continental . Kasunduan sa kaso, at karaniwang batas na binubuo ng mga karaniwang pamamaraan, nagt...

katarungan

Isa sa mga legal na sistema ng British. Na binuo sa pamamagitan ng precedents sa Equity Court (ang Mahusay na Hukuman ng Katarungan) na survived hanggang 1875. Ito ay nagmula mula sa ehersisyo ang hur...