kategorya Seguro

Asahi life insurance [kapwa kumpanya]

Ang isang pangunahing kumpanya ng seguro sa buhay ng dating sistema ng Furukawa. Itinatag bilang (Im) Empire Life Insurance sa ilalim ng inisyatiba ng Navy Chief Counselor Tang Dynasty sa 1888. Na-reo...

transport insurance

Ang pinsala sa seguro na nagwawasak ng pinsala na dulot ng apoy, kahirapan sa tubig, bumagsak, banggaan, pagnanakaw, atbp., Na nangyayari sa panahon ng transportasyon ng karga ng lupa. Ang ilan sa mga...

makatakas clause

Disclaimer at pagsasalin. Sa kaso ng pagpataw ng ilang mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng mga kasunduan atbp, sa ilang mga kaso ang probisyon na ang karapatan at obligasyon ay hindi inilapat bil...

marine insurance

Ang seguro sa parusa upang umakma sa pagkawala na sanhi ng barko o karga nito dahil sa aksidente na may kaugnayan sa pag-navigate. Available ang seguro sa barko at kargamento . Ang panganib tulad ng p...

average

Marine pinsala. Sa seguro sa dagat ang layunin ng seguro ay tumutukoy sa pinsala na dulot ng panganib sa dagat. Sa mas malawak na diwa, ang pagkawala ng dagat ay tumutukoy sa anumang aktwal na pinsala...

Tulong sa isa't isa

Isang uri ng proyekto ng mutual aid na isinasagawa ng iba't ibang mga kooperatiba at mga lokal na pampublikong entidad atbp, na nagtitipon ng mga premium mula sa mga kasosyo at nagbabayad ng tulon...

seguro sa sunog

Hindi seguro sa buhay batay sa kabayaran para sa pinsala na dulot ng sunog. Ang apoy na ginamit sa seguro sa sunog ay nangangahulugang (1) kung saan ang mga bagay na hindi masusunog ay susunugin sa i...

kargamento ng kargamento

Ang seguro sa parusa na nagkakamali ng pinsala na dulot ng iba't ibang aksidenteng aksidente ng karga na naihatid sa dagat, lupa o hangin. Ang mga may-ari ng interes ng kargamento, ninanais na mga...

home service life insurance

Pambansang seguro batay sa Pinasimple Life Insurance Act (1949). Itinatag noong 1916. Ang tanggapan ng koreo sa buong bansa ay hinikayat sa ilalim ng hurisdiksiyon ng Japan Post Corporation (orihinal...

Simpleng seguro

Pangkalahatan, tumutukoy ito sa maliit na seguro na mayroong isang buwan o lingguhang sistema ng koleksyon na tinatanggal ang medikal na pagsusuri sa oras ng pagpapatala. Karaniwang mga halimbawa ay...

Pensiyon ng kontribusyon

Isang annuity na nagbabayad ng mga gastos na kinakailangan para sa pagbabayad ng kinikita sa isang taon bilang ang nakaseguro. Kinakalkula ang mga premium ng seguro batay sa matematika ng seguro, at d...

nuclear risk insurance

Generic term para sa seguro na nagbibigay ng iba't ibang mga pinsala na dulot ng panganib ng nuclear . Karaniwan, nabanggit ang insurance ng yaman ng yamang nuclear para sa nuclear power reactors...

aviation insurance

Generic term para sa seguro na nagbibigay ng pinsala na dulot ng mga aksidente na may kaugnayan sa sasakyang panghimpapawid. (Seguro ng sasakyang panghimpapawid, seguro sa transportasyon ng hangin), b...

pampublikong tulong

Ang sistema ng seguro sa buhay batay sa mga pampublikong pondo kapag walang asset, kakayahan, sapat na kita upang mapanatili ang pinakamababang pamumuhay, at kahit na ang ibang mga sistema ng segurida...

obligasyon sa pagsisiwalat

Kapag nakumpleto ang kontrata ng seguro, ang obligadong tagapangasiwa o nakaseguro ay obligadong ipaalam sa kompanya ng seguro ang mga mahahalagang bagay na kinakailangan para sa pagsukat ng rate ng i...

National Health Insurance Union

Ang isang unyon ng seguro na itinatag bilang isang miyembro ng isang tao na nakikibahagi sa parehong uri ng negosyo o trabaho at mga miyembro ng kanyang pamilya lamang kapag walang hadlang sa munisipa...

Indibidwal na pensiyon

Isang bagay na nagbabayad sa iyong sarili. Magbayad ng mga pondo sa mga kompanya ng seguro sa buhay at mga bangko at tanggapin sila bilang mga pensiyon kapag nakarating sila sa isang partikular na eda...

Child Insurance

Generic term para sa seguro sa buhay na ang mga bata ay nakaseguro. Ang kumbinasyon ng seguro sa buhay ng bata at regular na seguro sa buhay ng magulang ay pangkaraniwan. Depende sa pinlanong paggamit...

seguro sa pagtatrabaho

Batay sa Batas sa Seguro sa Trabaho (1974 na pinagtibay noong 1975) na ipinatupad sa ngalan ng Unemployment Insurance Act, magbibigay kami ng mga kinakailangang benepisyo sa kaganapan ng kawalan ng tr...

reinsurance

Ang seguro ay naglalayong gumawa ng iba pang mga tagaseguro na kumuha ng ilan o lahat ng mga responsibilidad sa seguro na isinagawa ng tagapangasiwa mula sa kontratista. Ang mga tagaseguro ay maaaring...