kategorya Pagpaplano ng Pinansyal at Pamamahala

Kapayapaan ng Aachen

Ang konklusyon ng Austrian war war ay ginawa noong Oktubre 18, 1748 ni Aachen, Aachen, Germany. Inilaan ng Austria ang teritoryo sa Prussia at iba pa bilang kabayaran sa paglakip sa posisyon ni Maria...

Ang mga labi

Ang ilang mga bahagi ng pamana na dapat panatilihin ng batas para sa ilang mga tagapagmana (Civil Code 1028 o mas mababa). Kapag ang mga tagapagmana ay direktang mga kaapu-apuhan, sila ay isang-katlo...

Pinagsamang mana

Ang pormang pandarambong kung saan dalawa o higit pa sa tagapagmana ang magmamana nang sama-sama. Upang iisang mana. Sa nakaraan, ang isang pamana ay malawakang ginawa, ngunit ang pamana ay pangkalaha...

Limitadong pagsang-ayon

Parehong limitadong pamana. Aprubahan ang mana sa pamamagitan ng pagpapanatili ng obligasyon ng obligasyong namatay at bequest lamang sa limitasyon ng ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng inheritance...

Royal fee

Isang uri ng imperyal na gastos . Ang pensiyon na ibinigay sa pamilya ng hari upang mapanatili ang grado ng pamilya ng hari, at ang pansamantalang allowance na ibinigay kapag ang pamilya ng hari ay na...

Digmaan nasugatan digmaan patay mandirigma nawalan ng suporta sa pamilya atbp batas

Batas (1952) na naglalayong magbigay ng mga benepisyo sa mga nakaligtas at namamali na mga pamilya tungkol sa mga pinsala at pagkamatay ng mga pampublikong tagapaglingkod ng mga dating sundalo at mand...

primogeniture

Ang pormulang pandarambong kung saan nagtagumpay ang panganay. Upang Pagsunod . Ang haba ng pamana ng lalaki ay karaniwang (pamana ng Sibil na Kodigo sa mga lumang probisyon), Shoseiko mana na hindi m...

Tiwala sa pensiyon

Ito ay tumutukoy sa isang pensyon ng corporate na trust type, isang uri ng tinukoy na operasyon ng tiwala sa pananalapi na nag- iisa. Ang kumpanya (tagapangasiwa) ay nagtitiwala sa pondo, at ang kumpa...

Pension welfare agency

Ang isang espesyal na korporasyon na itinatag noong 1961. Ang welfare pension insurance , insurance ng seamen at national pension fund reserve fund, pagtatatag at pagpapanatili ng malaking scale reser...

Split inheritance

Ang porma ng hinati ayon sa kanilang mana sa pamana ng pamana ng tao sa coinheritance. Ang modernong batas ay nag-iwas sa karaniwang pagmamay-ari ng mga tagapagmana, ang prinsipyo ng paghahati ng mana...

Japan Pension Service

Ang isang pribadong korporasyon (na itinatag noong Enero 1, 2010) ay itinatag bilang isang organisasyon na nagpapatakbo ng pampublikong negosyo ng pensiyon sa pagpawi ng Social Insurance Agency. Ang d...

kahalili

Noong Middle Ages, ang pamana ay tinukoy bilang isang relic (seremonya ng pagreretiro), ngunit ang salitang nalabi ay ginamit din sa unang bahagi ng modernong panahon. Bilang karagdagan sa pamana na...

Heritage division

Kapag maraming mga tagapagmana, nangangahulugan ito na ipamahagi ang pamana sa mga tagapagmana. Kung maraming mga tagapagmana, ang minana na pag-aari ay kabilang sa karaniwan pagkatapos ng pagsisimul...

pagkukumpuni

Ang pagbibigay ng pag-aari sa iba nang walang bayad sa pamamagitan ng kalooban. Regalo Ay isang hinalinhan na gawa ng nagbigay at isang kontrata sa benepisyaryo, ngunit ang bequest ay naging epekti...

Ligal

Tumutukoy ito sa isang tiyak na halaga ng mana na garantisadong makuha ng tagapagmana, at hindi ito mai-infring ng mga regalo o bequest na ginawa ng namatay. Ang sistema ng pagsuko ay ayon sa kasaysa...

Kontribusyon

Sa isang pinagsamang ugnayan ng pamana, kung ang isa sa mga tagapagmana ay nag-aambag sa pagpapanatili at pagtaas ng pag-aari ng may disente ngunit hindi tumatanggap ng kabayaran o kabayaran sa panah...

Pensiyon na nakaligtas

Ang taunang bayad sa mga nakaligtas kapag ang mga subscriber ng pensyon ng empleyado tulad ng sistema ng pensyon ng empleyado o mga naunang sumapi sa mga pensiyon na ito ay namatay. Sa pagpapatupad ng...

pensiyon

Ito ay isang uri ng benepisyo sa pagreretiro na binabayaran batay sa iba't ibang uri ng batas ng samahan ng samahan ng tulong, at binabayaran ito mula sa oras ng pagreretiro hanggang sa kamatayan...

National Pension Fund

Ang isang sistema ng pensyon na binabayaran sa mga taong nagtatrabaho sa sarili sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa pangunahing pensiyon sa lumang edad. Bilang karagdagan sa pambansang pensyon kasam...

Social Insurance Agency

Ang Ministry of Health, Labor and Welfare (dating Ministry of Health and Welfare) na nangangasiwa sa pangangasiwa ng segurong pangkalusugan na nakokontrol sa pamahalaan, marine insurance, welfare pens...

  1. 1
  2. 2
  3. 3