kategorya Credit at Pagpapahiram

parusa

Ang pera na inireseta nang maaga sa pamamagitan ng obligor na bayaran ang mga nagpapautang sa kaso ng default . Ang likas na katangian nito ay natutukoy sa pamamagitan ng kontrata, ngunit ito ay sinab...

Panimula ng dayuhang kapital

Upang ipakilala ang dayuhang kapital upang mabawi ang kakulangan ng domestic capital. Ito ay nahahati sa mga pautang (gobyerno / pribadong pautang), mga banyagang bono, hindi direktang pamumuhunan tul...

Reverse exchange

Ang paraan ng pagpapalitan ng palitan kung saan kinokolekta ng pinagkakautangan ang paghahabol laban sa obligor sa pamamagitan ng bangko. Parehong koleksyon at palitan. Gayundin mula sa pagbili at pag...

bangko

Ito ay isang sentral na organisasyon ng mga modernong pinansyal na institusyon, nagtitipon ng idle na pera bilang mga deposito, nag-convert ito sa kapital ng pautang, at karagdagang paglikha ng kredit...

Kobe Bank [stock]

Itinatag sa pamamagitan ng pagsama-sama ng pitong mga bangko tulad ng Kobe Okazaki, 39, 1936. Simula noon, nakagawa kami ng isang pagsama-sama at bumuo ng isang tiwala mula noong 1945, ngunit pinaghiw...

bono ng gobyerno

Ay tumutukoy sa mga bono na ibinigay upang sumunod sa pambansang mga utang na kinakailangan sa pananalapi. Sa mga lokal na bono . Sa mas malawak na diwa, ang mga utang (pang-administratibo o mga bono...

Personal na Impormasyon sa Sentro ng Kredito

Pag-organisa ng impormasyon ng credit sa pamamagitan ng mga lupon sa pananalapi para sa mga indibidwal Mag-imbestiga at magtala ng katayuan sa paghiram at katayuan ng pagbabayad ng iba't ibang mga...

Rate ng tawag

Ang rate ng interes ng tawag. Ang mga katangian ng tawag ay panandaliang, mababang interes, malaking bilang, kaya ang rate ng tawag ay mas mababa kaysa sa opisyal na diskwento sa prinsipyo. Dahil ang...

Legitimationspapier

Parehong kuwalipikadong mga mahalagang papel. Kung ang may utang ay nagbabayad sa may-ari ng mga mahalagang papel, kahit na ang may-ari ay walang karapatan, ang kabayaran ay magiging epektibo maliban...

seguridad ng deposito

Ang perang ibinibigay ng lessee sa lessor para sa layunin ng pag-secure ng upa at iba pang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata ng lease, lalo na kapag nagpapaupa o nagpapaupa sa isang bahay. Ang lega...

Pangako

Ang obligadong sumasakop sa bagay na natanggap mula sa may utang o sa isang ikatlong partido bilang garantiya para sa paghahabol hanggang sa bayaran ang utang at di-tuwirang pinipilit ang pagbabayad n...

epektibong rate ng interes

Kapag ang isang pinansiyal na institusyon ay gumagawa ng pautang, ang rate ng interes (ibabaw rate ng interes) sa ibabaw na na-publish ay hindi kinakailangang tumutugma sa malaking pasanin ng interes...

Credit union

Ang abbreviation ni Shinkin. Kabilang sa mga kooperatiba ng kredito (mga unyon ng kredito), mga maliliit at katamtaman na mga negosyo na institusyon sa pananalapi na ang likas na katangian ng unyon ng...

credit

Ang isang paraan ng pagbebenta kung saan nagbebenta ang nagbigay ng kredito sa isang mamimili sa panahon ng isang transaksyon sa pagbebenta, at ang pagbabayad ng pagbabayad ay nasuspinde sa isang tiya...

Vollstreckungsgegenklage

I-dispute ang pagkakaroon o nilalaman ng mga claim na ang may utang ay ipinapakita sa pamagat ng obligasyon, aksyon upang humingi ng pag-aalis ng napapatupad ng ang obligasyon (Civil execution Act Art...

Secured Bond Trust

Batay sa Secured Bond Trust Act (1905), isang tiwala ng mga interes ng seguridad na itinakda ng issuer (trustee) ng mga secured bond para sa bondholders (beneficiaries). Ang pinagkakatiwalaang kumpany...

Mortgage securities

Maaaring mapapalitang mga mahalagang papel (hindi mga mahalagang papel sa ilalim ng Batas ng Seguridad at Exchange) na pinagsama ang parehong mga receivable at mga mortgage upang ma-secure ang mga ito...

Nippon Credit Bank Limited [stock]

Isa sa mga pang-matagalang credit bangko . Ang Korea Bank, na itinatag noong 1911 para sa layunin ng pangangasiwa ng Korea, ay hinalinhan. Pagkatapos ng digmaan, ang bangko ay sarado dahil sa mga tagu...

Nippon Long-Term Credit Bank [sha]

Isa sa mga pang-matagalang credit bangko . Itinatag noong 1952 ang Batas sa Pagbabangko sa Long-Term Credit>, na nagmamay-ari sa mga pang-matagalang pagpapatakbo ng financing ng Japan Industrial Ba...

Pang-agrikultura bangko

Ang isang espesyal na bangko na naglalayong sa mahabang panahon ng mababang interes ng mga pautang para sa pagpapabuti ng pag-unlad ng agrikultura industriya. Nagtatag ng isang linya sa 46 na mga pref...