kategorya Pagbabangko

West Japan Bank [stock]

Ang hanay ng rehiyonal na hanay ng bangko na may Kyushu-western Japan ground. 1944 Ang limang unlicensed companies sa Fukuoka prefecture ay pinagsama, na itinatag bilang kanlurang Hapon. Pagkatapos ni...

Chiba Bank [sha]

Hilera ng rehiyonal na bangko. Ang lugar ng Keiyo pangunahin sa Chiba Prefecture ay ang lupa. Alinsunod sa patakaran ng isang "One Prefecture line principle" , pinagsama ang Chiba Joint Bank...

Yokohama Bank [sha]

Ang panrehiyong linya ng rehiyon na may lugar ng Keihin bilang lupa. Itinatag bilang Yokohama Koshin Bank noong 1920. Ayon sa patakaran ng 1945 one-prefecture group-oriented na patakaran, ito ay pinag...

Joyo Bank [Stock]

Pinakamataas na hanay ng rehiyon sa Ibaraki prefecture ground. 1935 Ang Joetsu Bank at Goku Bank ay pinagsama, itinatag bilang Joyo Bank. Alinsunod sa patakaran ng <one Prefecture line principle>...

Gunma Bank [Stock]

Ang hanay ng rehiyonal na hanay ng bangko na may lupa ng Prepektura ng Gumma. 1932 Pinagsama-samang mga bangko sa Gumma prefecture bilang mga hakbang sa pag-urong ng Showa Depression, na itinatag bila...

Ashikaga Bank [sha]

Panlabas na hilera ng rehiyon sa Tochigi prefecture ground. Itinatag bilang Ashikaga Bank noong 1895. Ang mga buwang pagsasama at pagkuha sa Tochigi prefecture, ito ang naging tanging regular na bangk...

Bank of 177 [Stock]

Ang pinakamalaking pampook na bangko sa pilak sa Tohoku sa Miyagi prefecture bilang lupa. Itinatag bilang ika-17 Pambansang Bangko ng 1878. 1898 Pinalitan ng pangalan bilang kasalukuyang pangalan ng k...

Aomori Bank [stock]

Gitnang bangko ng pampook na bangko na may Aomori prefecture bilang lupa. Itinalagang institusyong pinansyal sa prefecture. Alinsunod sa patakaran ng 1943 < one prefecture grouping principle , lima...

Akita Bank [stock]

Sa gitnang bangko ng pampook na bangko na may Akita prefecture bilang lupa, pinalawak namin ang mga sangay sa Tohoku, Hokkaido, Kanto. Itinatag bilang dating Akita Bank noong 1896. Alinsunod sa pataka...

Yamagata Bank [stock]

Gitnang bangko ng panrehiyong bangko na may panloob na lugar sa industriya ng Yamagata · Yonezawa ground. Itinatag bilang Baifu Bank noong 1896. 1965 Binago sa kasalukuyang pangalan ng kumpanya. Bago...

Iwate Bank [stock]

Ang gitnang hilera ng rehiyon sa Iwate prefecture ground. Itinalagang institusyong pinansyal sa prefecture. Itinatag bilang isang Iwate Factory Bank, sa ilalim ng inisyatiba ng Iwate Prefecture, para...

Toho Bank [stock]

Ang panrehiyong panggitnang bangko sa ikalawang lugar sa Tohoku na may Fukushima prefecture bilang lupa. Noong 1941, pinagsama ang Koriyama Commercial Bank, Aizu Bank at Shirakawa Setani Bank sa ilali...

Shizuoka Bank [stock]

Pinakamataas na linya sa bangko sa rehiyon sa Shizuoka prefecture ground. Ang Shizuoka Marathon National Bank ay itinatag noong 1877, pinalitan ang Shizuoka Marso 37 pagkaraan. Sa 1943 Shizuoka Bank,...

Juroku Bank [Stock]

Pinagsamang hanay ng rehiyonal na bangko kasama ang Gifu prefecture ground. Itinatag bilang ika-labing-anim na Pambansang Bangko ng 1877. 1896 Pinalitan ng pangalan bilang kasalukuyang pangalan ng kum...

Hokuriku Bank [stock]

Central bank ng mga pampook na bangko na may Ishikawa prefecture bilang lupa. Itinatag noong 1891 sa pamamagitan ng Yoneyawa Bank. Ang paulit-ulit na pagsama-sama ay nagtatag ng joint-formed joint ban...

Suruga Bank [stock]

Kilala bilang Suruga Bank. Ang panrehiyong central bank na may Shizuoka / Kanagawa prefecture ground. 1887 itinatag ni Kotaro Okano ang savings association <joint company>. Na-reorganize sa Negi...

Hachijuni Bank [sha]

Ang panrehiyong hilera ng bangko sa rehiyon sa Nagano prefecture ground. Itinatag ito ng 19th National Bank noong 1877 at ng 63rd National Bank noong 1878. Noong 1931, pinagsama ang dalawang bangko at...

Yamanashi Nakagyo Bank [Stock]

Central bank ng mga pampook na bangko batay sa Yamanashi prefecture. Ang ika-sampung pambansang bangko (mamaya ika-sampung bangko) noong 1877, ang bangko sa bangko na itinatag noong 1895. Noong 1941,...

Bank of Fukui [Stock]

Central bank ng mga lokal na bangko na may Fukui prefecture bilang lupa. Itinatag noong 1899 bilang Bank of Fukui. Alinsunod sa patakaran ng <one Prefecture line principle> , pagsama at pagkuha...

Shiga Bank [sha]

Gitnang bangko ng mga panrehiyong bangko batay sa Shiga prefecture. Ang 133th National Bank (pinalitan ng pangalan sa Baekje at Tatlong Bangko sa ibang pagkakataon) noong 1879, itinatag ng Yahata Bank...