kategorya Paghahanda at Pagpaplano ng Buwis

Blue na deklarasyon

Pagbabalik ng buwis para sa buwis sa kita o corporate tax gamit ang asul na pagbabalik ng buwis (asul na pagbabalik sa buwis) na may pag-apruba ng pinuno ng tanggapan ng buwis. Sa kabaligtaran, ang i...

Batas ng isang whip law

Ang batas ng buwis na ipinatupad sa Tsina at huli na Qing Dinastiya. Mga buwis at kapangyarihan na dati nang nahahati sa maraming mga item ( Samurai (Buwis) ay na-convert sa pilak at ang bawat item...

pangkalahatang account

Ang isang accounting na account para sa paggasta na nauugnay sa pangkalahatan at pangunahing gawain ng gobyerno at pangkalahatang mapagkukunan ng pinansiyal upang suportahan ang mga ito. Magsagawa ng...

tungkulin ng stamp

Ang mga buwis na gumagamit ng mga dokumento na nakalista sa 1st Taxable Property Table ng Stamp Tax Act (1967) bilang mga katangian ng buwis, tulad ng iba't ibang mga kontrata, kuwenta, at mga re...

buwis sa pagbebenta

Ang buwis sa negosyo ay nagmula mula sa bayad sa lisensya para sa lisensya ng negosyo sa medyebal, at sa Europa, mayroon nang hinihiling na buwis sa negosyo mula sa emperor sa mga negosyante sa lungs...

Kabuuang kita

Ang natitirang halaga pagkatapos ng pagbabawas ng kaukulang gastos ng mga benta o gastos para sa pagbibigay ng mga serbisyo mula sa kita mula sa pagbebenta ng mga kalakal o produkto o pagbibigay ng m...

Fortune

Isang iba't ibang buwis sa panahon ng Edo, Pag-access Isang uri ng (Konomari). Naipakita sa mga nakatuon sa commerce, industriya, transportasyon, pangingisda, pangangaso, atbp Sa ilalim ng medy...

Buwis sa Arrears

Ang pinansiyal na pasanin na ipinataw ng buwis kung hindi siya nagbabayad ng pambansang buwis sa loob ng takdang itinakdang ayon sa batas, depende sa hindi bayad na buwis at panahon ng hindi pagbabay...

Pamantayang panlabas na pagbubuwis

Ang isang paraan ng buwis na tinatantya ang kakayahang magbayad ng buwis mula sa labas. Sa Japan, iminungkahi ng mga gobyerno ng prefectural ang isang pamantayang panlabas na pagbubuwis para sa mga b...

Batas sa accounting

Pangkalahatang batas na namamahala sa pambansang institusyon ng accounting tungkol sa pambansang mga aktibidad sa pananalapi, lalo na tungkol sa kita, paggasta, kontrata, atbp., At pagbabayad, pagbab...

reserba ng pagbabago ng presyo

Alinsunod sa Artikulo 53 ng Batas sa Espesyal na Pagsukat sa Pagbubuwis (Ipinangako noong 1957), ang isang kumpanya na isang asul na korporasyon sa pag-file ay maaaring gumawa ng isang reserba para s...

Tungkulin ng selyo

Ang isang kolektibong termino para sa sobrang bayad at maling pagsasama. Ang sobrang bayad ay tumutukoy sa dami ng buwis na nabawasan dahil sa isang pagbabayad ng buwis na na-finalize ng isang waston...

Karagdagang buwis

Ito ay isang pasanayang pang-ekonomiya na ipinataw bilang isang parusang pang-administratibo para sa paglabag sa tungkulin na mag-ulat at magbawas ng buwis na may kinalaman sa pambansang buwis sa pam...

exemption li mit

Sa buwis sa kita at naninirahan, tumutukoy ito sa limitasyon ng pagbubuwis kung lumampas ito sa isang tiyak na halaga ng kita. Ang minimum na buwis sa kita sa buwis ay Pangunahing pagbabawas , Pagb...

base sa buwis

Isa sa mga kinakailangan sa buwis. Ang kinakailangan para sa nagbabayad ng buwis na magbayad ng panghuling halaga ng buwis ay tinatawag na kinakailangan sa pagbubuwis. Nagbabayad ng buwis ), Buwis...

Buwis sa gasolina

Sa pangkalahatan, ang pabagu-bago ng buwis sa langis, na isang buwis na ipinataw sa pabagu-bago ng langis, at ang lokal na buwis sa kalsada ay karaniwang tinutukoy bilang buwis sa gasolina. Ang datin...