kategorya Paghahanda at Pagpaplano ng Buwis

mana ng buwis

Batay sa batas ng buwis sa pamana (1950), ang pambansang buwis na ipinataw sa nakuhang ari-arian ng mga nakuha ng ari-arian sa pamana o pamana . Kung ang kabuuang pamana ay lumampas sa pangunahing ded...

buwis ng regalo

Ang mga pambansang buwis na ipinataw sa mga ari-arian na natanggap ng mga indibidwal na nakakuha ng ari-arian sa pamamagitan ng regalo (iba na walang pinag-isang asosasyon, pundasyon atbp). Ang isang...

ratio ng buwis sa buwis

Ito ay isang tagapagpahiwatig ng antas ng pasanin ng buwis at hindi nangangahulugang isang partikular na indeks ng katangi-tangi, ngunit sa pangkalahatan ang ratio ng buwis sa pambansang kita ay ginag...

Trend

Mga batas sa buwis sa Tsina at Japan. (1) Tsina. Wei (ji) · jinjin (cereal) · tono (silk · cotton · hemp) ay ipinataw para sa bawat pintuan, sa North Wei ito ay ipinataw para sa bawat pares. Bilang is...

buwis sa buwis

Lugar ng paglilikas ng buwis. Bansa o rehiyon kung saan ang antas ng buwis ay zero o napakababa na mababa. Sa maraming mga kaso, ito ay ginagamit para sa pag-aalis ng pagbubuwis ng mga kumpanyang Hapo...

Tax evictor

Kumilos upang bawasan ang kita ng buwis ng pambansa at lokal na mga pampublikong entidad. Ang mga obligasyon sa pagbabayad ay nakaligtaan mula sa mga obligasyon sa buwis dahil sa mga mapanlinlang na h...

Buwis sa tabako

(1) Pambansang buwis. Noong Abril 1985, alinsunod sa pagpawi ng sistemang monopolyo ng tabako, ang buwis sa paggamit ng tabako, na itinatag bilang kapalit ng tradisyunal na monopolyong pagbabayad, ay...

Halaga ng buwis sa lupa

Ang pambansang buwis na itinatag noong 1991 na may layuning supilin ang bentahe ng lupa bilang isang pag-aari sa pamamagitan ng pagtataas ng hawak na halaga ng lupa at pagtataguyod ng epektibong pagga...

buwis sa lupa

Ang buwis na ipinapataw sa kita ng lupa bilang pinagkukunan ng buwis. Lugar ng lupa · Pag-aani ng taas · Presyo ng lupa · Ang presyo ng pagpapaupa ay mga pabahay na maaaring pabuwisin. Kahit na ito an...

di-ding-yin

Ipinatupad ang sistema ng buwis sa mga huling taon ng Tsina, ang Qing Dynasty Kangxiang . Ding Bin (Personal Head Tax) at Regional Bank (Land Tax), na independiyenteng mula sa bawat isa sa nakaraan, a...

Regional tax na konsesyon

Ang buwis na nakolekta bilang pambansang buwis, ngunit ang lahat o bahagi nito ay inililipat bilang isang pinagkukunan ng mga pondo para sa mga lokal na pampublikong entidad. Sa kasalukuyan mayroong l...

lokal na buwis

Tax na sisingilin ng mga lokal na pampublikong entidad. Laban sa pambansang buwis . Ang karapatan sa pagbubuwis ay kinikilala sa lokal na batas sa buwis (1950), may mga buwis sa prefectural (kabilang...

Lokal na Buwis sa Buwis

Ayon sa Local Road Tax Law (1955), ang pambansang buwis na ipinataw bilang mga nagbabayad ng buwis para sa boluntaryong langis (hydrocarbon oil na may isang tiyak na gravity ng 08017 o mas mababa sa 1...

Direktang buwis sa paggamit

Pagkonsumo ng buwis na tuwirang buwis sa mga mamimili sa huling yugto ng pagkonsumo. Dahil sa pagkonsumo ng buwis, ito ay pinaka-angkop, ngunit ito ay hindi madali dahil sa teknolohiya sa pagbubuwis,...

direktang buwis

Ang buwis na ang mga nagbabayad ng buwis sa ilalim ng batas sa buwis at ang aktwal na nagbabayad ng buwis ay pareho (o binalak na pareho). Bagaman ito ay may kaugnayan sa di- tuwiran na mga buwis , an...

ratio ng direktang at hindi direktang mga buwis

Ang proporsyon ng direktang at hindi direktang mga buwis sa kabuuang kita sa buwis. Ang buwis sa kita at corporate tax, na direktang buwis, ay lumalaki sa kita at paglago ng ekonomiya. Maaari itong sa...

Electric gas tax

Isang munisipal na buwis na mga munisipyo (kabilang ang mga espesyal na ward) na matatagpuan sa lokasyon ng paggamit na ipinataw sa kanilang mga gumagamit laban sa kuryente o gas. Electric tax 5%, gas...

Buwis sa prefectural

Ang buwis na naninirahan sa mga prefecture. Para sa isang katumbas na bahagi kung saan ang isang pantay na halaga ay ipinataw, ang mga indibidwal na may isang address sa loob ng prefecture ay magiging...

pagpaparehistro at lisensya buwis

Batay sa Batas sa Pagpaparehistro at Lisensiyadong Buwis (1967), pambansang mga buwis na dapat bayaran ng mga taong binigyan ng iniresetang pagpaparehistro, pagpaparehistro, patent, lisensya, permit,...

Espesyal na buwis sa paninirahan

Buwis na naninirahan na ipinapataw ng espesyal na ward ng Tokyo. Ito ay katumbas ng mga munisipal na buwis, ngunit ang mga espesyal na ward nagpapataw lamang residence tax sa mga indibidwal, at sa mga...