kategorya Paghahanda at Pagpaplano ng Buwis

Buwis sa paggamit ng pasilidad sa paglibang

Ang buwis ng prefectural na ipinapataw ng prefecture kung saan matatagpuan ang pasilidad sa rate ng buwis ng 10% ng bayad sa paggamit (mga pasilidad ng golf course ay nakapirming rate bawat araw) sa m...

halo-halong taripa

Parehong kumplikadong taripa. Sa pagbubuwis ng mga tungkulin sa kaugalian na gumagamit ng parehong ad valorem at buwis para sa parehong item. Mayroong mga scheme tulad ng mga na pagsamahin lamang ang...

kabayaran sa kabisera

Ang buwis na ipinataw sa katotohanan na ang mga nagbabayad ng buwis ay may ari-arian. Ang tunay na buwis sa ari-arian (obligasyon sa kapital) ay ang bagay na ang pinagmumulan ng buwis ay nasa ari-aria...

Buwis sa pag-inom ng asukal

Ang buwis sa buong bansa na ipinapataw sa mga nagbabayad ng buwis para sa kanilang mga supplier o pagkuha mula sa mga lugar na pinagtibay laban sa asukal, pulot, asukal sa tubig. Ito ay buwag dahil sa...

Pasanin sa paggastos

Mga tuntunin sa accounting ng bansa. Mga Gawa na nagdudulot ng pambansang paggasta. Pagtatapos ng isang kontrata, appointment ng kawani o anumang gawa na may kinalaman sa paggamit ng badyet. Ang direk...

Municipal tax

Ang lokal na buwis na ipinapataw sa lokasyon, may-ari, opisina, tanggapan ng negosyo, bahay, dormitoryo at iba pang mga may-ari sa mga lungsod, bayan at nayon. Bilang karagdagan sa mga indibidwal na h...

Buwis sa timbang ng sasakyan

Pambansang buwis na itinatag noong 1971 upang mapahusay ang panlipunang kapital tulad ng mga kalsada. Ang tatlong-kuwarter ng kita ng buwis ay inilalaan bilang pangkalahatang kita bilang pambansang bu...

Ulat sa pagbubuwis sa Hapon ng Shoup Mission

Ang isang ulat sa Hapon sistema ng buwis na isinumite sa Allied Supreme Commander MacArthur sa Agosto 1949 (Unang) sa Setyembre 1949 (Second) sa pamamagitan ng American magazine chief ekonomista Shoup...

profit na buwis

Buwis na ipinapataw para sa bawat pinagkukunan ng kita. Sa prinsipyo, ang proporsyonal na antas ng buwis ay inilalapat. Ang buwis sa lupa , buwis sa bahay , buwis sa kita sa pagpapatakbo ( tax buwis )...

ad valorem tax

Tungkol sa pagbubuwis sa customs duty o domestic consumption tax, ang buwis na ipinataw sa isang nakapirming ratio sa presyo na ito, sa presyo ng mga nabubuwisang kalakal bilang batayang buwis. Sa kas...

Buwis

Mga Buwis. Ang pera na kinokolekta ng pambansa o lokal na pampublikong entidad mula sa pangkalahatang publiko nang hindi nagbibigay ng isang indibidwal na benepisyo (ang target na buwis ay isang pagbu...

buwis ng mga naninirahan

Pangkalahatang praksyong buwis at munisipal na buwis ( munisipal na buwis at mga espesyal na buwis sa mga mamamayan sa lugar ng espesyal na ward ng Tokyo). Kabilang ang pantay na hinati, ang mga prefe...

tiyak na buwis

Ang buwis na ipinataw sa pagbubuwis ng mga tungkulin sa customs o buwis sa pag-inom ng domestic (tulad ng mga buwis sa buwis , pabagu-bago ng buwis sa langis, atbp.), Ang dami tulad ng timbang, lakas...

Buwis ng alak

Ang isang pambansang buwis na ipinataw bilang isang obligor sa pagbabayad ng buwis para sa isang alak (isang inumin na may isang nilalamang alkohol na 1 degree o higit pa) mula sa isang tagagawa o isa...

consumption tax

Kapag ang pag-uuri ng mga buwis na nakatuon sa mga bagay na maaaring pabuwis, tumutukoy ito sa mga buwis na nakukuha ang katunayan ng pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. Sa makitid na kahulugan, it...

Batas ng Sakripisyo

Ang batas ng koleksyon ng buwis para sa pamamaraan ng inspeksyon (Kemiho) sa panahon ng Edo. Ang isang paraan upang gumawa ng isang nakapirming halaga ng kontribusyon para sa isang tiyak na panahon ba...

pagtatasa ng sarili

Ito ay isa sa mga pamamaraan tungkol sa proseso ng pagtatapos ng halaga ng buwis na ibabayad sa pambansang buwis, laban sa buwis sa buwis. Sa prinsipyo, ang halaga ng buwis na babayaran ay tinutukoy n...

non-tax revenue

Bagama't tumutukoy ito sa kita maliban sa buwis sa kita ng piskal ng estado, karaniwang inaalis nito ang pampublikong bono at ang sobra sa nakaraang taon. Ang monopolyong pagbabayad, ang kita ng p...

Opisina ng Buwis

Ito ang responsable para sa mga administratibong affairs ng National Taxation Bureau na siyang regional branch office ng National Tax Agency (panlabas na departamento ng Ministri ng Pananalapi), at na...

nagkukuwenta ng buwis

Batay sa batas ng buwis sa accounting (1951), ayon sa kahilingan ng iba, ang kinatawan ng buwis tulad ng mga pagbabayad ng buwis tulad ng income tax, buwis sa korporasyon, buwis sa pamana, buwis sa re...