kategorya Accounting at Pag-awdit

buwis ng mga naninirahan

Pangkalahatang praksyong buwis at munisipal na buwis ( munisipal na buwis at mga espesyal na buwis sa mga mamamayan sa lugar ng espesyal na ward ng Tokyo). Kabilang ang pantay na hinati, ang mga prefe...

tiyak na buwis

Ang buwis na ipinataw sa pagbubuwis ng mga tungkulin sa customs o buwis sa pag-inom ng domestic (tulad ng mga buwis sa buwis , pabagu-bago ng buwis sa langis, atbp.), Ang dami tulad ng timbang, lakas...

Buwis ng alak

Ang isang pambansang buwis na ipinataw bilang isang obligor sa pagbabayad ng buwis para sa isang alak (isang inumin na may isang nilalamang alkohol na 1 degree o higit pa) mula sa isang tagagawa o isa...

consumption tax

Kapag ang pag-uuri ng mga buwis na nakatuon sa mga bagay na maaaring pabuwis, tumutukoy ito sa mga buwis na nakukuha ang katunayan ng pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo. Sa makitid na kahulugan, it...

Batas ng Sakripisyo

Ang batas ng koleksyon ng buwis para sa pamamaraan ng inspeksyon (Kemiho) sa panahon ng Edo. Ang isang paraan upang gumawa ng isang nakapirming halaga ng kontribusyon para sa isang tiyak na panahon ba...

pagtatasa ng sarili

Ito ay isa sa mga pamamaraan tungkol sa proseso ng pagtatapos ng halaga ng buwis na ibabayad sa pambansang buwis, laban sa buwis sa buwis. Sa prinsipyo, ang halaga ng buwis na babayaran ay tinutukoy n...

non-tax revenue

Bagama't tumutukoy ito sa kita maliban sa buwis sa kita ng piskal ng estado, karaniwang inaalis nito ang pampublikong bono at ang sobra sa nakaraang taon. Ang monopolyong pagbabayad, ang kita ng p...

Opisina ng Buwis

Ito ang responsable para sa mga administratibong affairs ng National Taxation Bureau na siyang regional branch office ng National Tax Agency (panlabas na departamento ng Ministri ng Pananalapi), at na...

nagkukuwenta ng buwis

Batay sa batas ng buwis sa accounting (1951), ayon sa kahilingan ng iba, ang kinatawan ng buwis tulad ng mga pagbabayad ng buwis tulad ng income tax, buwis sa korporasyon, buwis sa pamana, buwis sa re...

mana ng buwis

Batay sa batas ng buwis sa pamana (1950), ang pambansang buwis na ipinataw sa nakuhang ari-arian ng mga nakuha ng ari-arian sa pamana o pamana . Kung ang kabuuang pamana ay lumampas sa pangunahing ded...

buwis ng regalo

Ang mga pambansang buwis na ipinataw sa mga ari-arian na natanggap ng mga indibidwal na nakakuha ng ari-arian sa pamamagitan ng regalo (iba na walang pinag-isang asosasyon, pundasyon atbp). Ang isang...

ratio ng buwis sa buwis

Ito ay isang tagapagpahiwatig ng antas ng pasanin ng buwis at hindi nangangahulugang isang partikular na indeks ng katangi-tangi, ngunit sa pangkalahatan ang ratio ng buwis sa pambansang kita ay ginag...

Trend

Mga batas sa buwis sa Tsina at Japan. (1) Tsina. Wei (ji) · jinjin (cereal) · tono (silk · cotton · hemp) ay ipinataw para sa bawat pintuan, sa North Wei ito ay ipinataw para sa bawat pares. Bilang is...

buwis sa buwis

Lugar ng paglilikas ng buwis. Bansa o rehiyon kung saan ang antas ng buwis ay zero o napakababa na mababa. Sa maraming mga kaso, ito ay ginagamit para sa pag-aalis ng pagbubuwis ng mga kumpanyang Hapo...

Tax evictor

Kumilos upang bawasan ang kita ng buwis ng pambansa at lokal na mga pampublikong entidad. Ang mga obligasyon sa pagbabayad ay nakaligtaan mula sa mga obligasyon sa buwis dahil sa mga mapanlinlang na h...

Buwis sa tabako

(1) Pambansang buwis. Noong Abril 1985, alinsunod sa pagpawi ng sistemang monopolyo ng tabako, ang buwis sa paggamit ng tabako, na itinatag bilang kapalit ng tradisyunal na monopolyong pagbabayad, ay...

Halaga ng buwis sa lupa

Ang pambansang buwis na itinatag noong 1991 na may layuning supilin ang bentahe ng lupa bilang isang pag-aari sa pamamagitan ng pagtataas ng hawak na halaga ng lupa at pagtataguyod ng epektibong pagga...

buwis sa lupa

Ang buwis na ipinapataw sa kita ng lupa bilang pinagkukunan ng buwis. Lugar ng lupa · Pag-aani ng taas · Presyo ng lupa · Ang presyo ng pagpapaupa ay mga pabahay na maaaring pabuwisin. Kahit na ito an...

di-ding-yin

Ipinatupad ang sistema ng buwis sa mga huling taon ng Tsina, ang Qing Dynasty Kangxiang . Ding Bin (Personal Head Tax) at Regional Bank (Land Tax), na independiyenteng mula sa bawat isa sa nakaraan, a...

Regional tax na konsesyon

Ang buwis na nakolekta bilang pambansang buwis, ngunit ang lahat o bahagi nito ay inililipat bilang isang pinagkukunan ng mga pondo para sa mga lokal na pampublikong entidad. Sa kasalukuyan mayroong l...