kategorya Accounting at Pag-awdit

pangunahing pagbawas

Ang halaga na ibawas nang pantay-pantay mula sa taunang kabuuang halaga ng kita o halaga sa buwis sa pagkalkula ng income tax , buwis ng residente, buwis sa pamana, buwis sa pagbibigay ng regalo atbp....

Buwis ng gasolina

Ayon sa Batas sa Batas sa Buwis (1957), ang pambansang buwis na ipinataw bilang mga nagbabayad ng buwis para sa boluntaryong langis (hydrocarbon oil na may isang tiyak na gravity ng 0.8017 o mas mabab...

Banayad na buwis sa sasakyan

Ang isang munisipal na buwis na ang mga munisipyo (kabilang ang mga espesyal na ward) na matatagpuan sa pangunahing nakapirming site magpataw sa kanilang mga may-ari laban sa minicars. Itinatag noong...

pagbawas ng buwis sa kita

Ang buwis sa kita ay ipinapahayag na pagbabalik ng buwis, ngunit ang kita tulad ng interes, dibidendo, suweldo, suweldo sa pagreretiro, manuscript fee, atbp. Ay binabayaran ng nagbabayad (withholding...

Batas sa pagdadamit ng lugar

Mula sa pananaw ng kalusugan ng publiko, ang batas (1948) ay nag-oorganisa ng mga pasilidad (mga venue ng entertainment) na nagbubukas ng mga pelikula, teatro, musika, sports atbp sa pangkalahatan. An...

pambansang buwis

Ang buwis na ipinapataw ng bansa. Laban sa mga lokal na buwis . Ito ay nahahati sa lokal na buwis (nakabatay sa pagbubuwis sa National Tax Service, National Taxation Bureau, Tax Office) at customs dut...

National Tax Agency

Ito ay ang panlabas na awtoridad ng Ministri ng Pananalapi (dating Ministri ng Pananalapi), at ang pangunahing gawain ay ang singilin ang mga levies sa mga lokal na buwis. Itinatag noong 1949. Bilang...

Pangkalahatang Batas sa Kodigo sa Pangkalahatang Batas

Batas na nagtatakda ng mga pangunahing at karaniwang mga usapin sa pambansang buwis (1962). Ang mga regulasyon sa pagtatatag ng isang sistema ng buwis na binubuo ng maraming mga batas sa solong-hilera...

National Tax Tribunal

Isang ahensya ng National Tax Agency. Itinatag sa ngalan ng National Tax Agency Consultative Unit ng nakaraan sa pamamagitan ng pagbabago ng National Tax Code General Law ng 1970. Ito ay isang organis...

Buwis sa paggamit ng pasilidad sa paglibang

Ang buwis ng prefectural na ipinapataw ng prefecture kung saan matatagpuan ang pasilidad sa rate ng buwis ng 10% ng bayad sa paggamit (mga pasilidad ng golf course ay nakapirming rate bawat araw) sa m...

halo-halong taripa

Parehong kumplikadong taripa. Sa pagbubuwis ng mga tungkulin sa kaugalian na gumagamit ng parehong ad valorem at buwis para sa parehong item. Mayroong mga scheme tulad ng mga na pagsamahin lamang ang...

kabayaran sa kabisera

Ang buwis na ipinataw sa katotohanan na ang mga nagbabayad ng buwis ay may ari-arian. Ang tunay na buwis sa ari-arian (obligasyon sa kapital) ay ang bagay na ang pinagmumulan ng buwis ay nasa ari-aria...

Buwis sa pag-inom ng asukal

Ang buwis sa buong bansa na ipinapataw sa mga nagbabayad ng buwis para sa kanilang mga supplier o pagkuha mula sa mga lugar na pinagtibay laban sa asukal, pulot, asukal sa tubig. Ito ay buwag dahil sa...

Pasanin sa paggastos

Mga tuntunin sa accounting ng bansa. Mga Gawa na nagdudulot ng pambansang paggasta. Pagtatapos ng isang kontrata, appointment ng kawani o anumang gawa na may kinalaman sa paggamit ng badyet. Ang direk...

Municipal tax

Ang lokal na buwis na ipinapataw sa lokasyon, may-ari, opisina, tanggapan ng negosyo, bahay, dormitoryo at iba pang mga may-ari sa mga lungsod, bayan at nayon. Bilang karagdagan sa mga indibidwal na h...

Buwis sa timbang ng sasakyan

Pambansang buwis na itinatag noong 1971 upang mapahusay ang panlipunang kapital tulad ng mga kalsada. Ang tatlong-kuwarter ng kita ng buwis ay inilalaan bilang pangkalahatang kita bilang pambansang bu...

Ulat sa pagbubuwis sa Hapon ng Shoup Mission

Ang isang ulat sa Hapon sistema ng buwis na isinumite sa Allied Supreme Commander MacArthur sa Agosto 1949 (Unang) sa Setyembre 1949 (Second) sa pamamagitan ng American magazine chief ekonomista Shoup...

profit na buwis

Buwis na ipinapataw para sa bawat pinagkukunan ng kita. Sa prinsipyo, ang proporsyonal na antas ng buwis ay inilalapat. Ang buwis sa lupa , buwis sa bahay , buwis sa kita sa pagpapatakbo ( tax buwis )...

ad valorem tax

Tungkol sa pagbubuwis sa customs duty o domestic consumption tax, ang buwis na ipinataw sa isang nakapirming ratio sa presyo na ito, sa presyo ng mga nabubuwisang kalakal bilang batayang buwis. Sa kas...

Buwis

Mga Buwis. Ang pera na kinokolekta ng pambansa o lokal na pampublikong entidad mula sa pangkalahatang publiko nang hindi nagbibigay ng isang indibidwal na benepisyo (ang target na buwis ay isang pagbu...