kategorya Accounting at Pag-awdit

ekonomiya ng engineering

Naiikling bilang EE at isinalin bilang pang-ekonomiya na pang-ekonomiya. Ang EE ay isang synthesis ng teorya at teknolohiya para sa paghahanap, paghahambing, at pagpili ng mga kapaki-pakinabang na mg...

babayaran

Ang mga account na babayaran mula sa pagbili ng mga kalakal o serbisyo (serbisyo) tulad ng mga produkto at hilaw na materyales na kinakailangan para sa pangunahing gawain sa pamamahala mula sa mga su...

accounting

Accounting ng korporasyon Ang paksa ng pag-aaral. Kinikilala ng accounting accounting ang impormasyong kinakailangan para sa pang-ekonomiyang pagpapasya ng mga may-ari ng negosyo at mga stakeholder...

pag-audit ng accounting

Ang isang independiyenteng ikatlong partido na hindi kasangkot sa mga talaan ng accounting na nilikha na may kaugnayan sa mga aktibidad ng pamamahala ng kumpanya ay pag-aralan ito mula sa isang mahig...

Panlabas na auditor

Ang isang propesyonal sa accounting na tungkulin sa pagsisiyasat ng kawastuhan ng accounting at pag-publish ng mga opinyon tungkol dito sa isang korporasyon ng isang tiyak na laki. Itinatag ito sa pa...

Tabulating machine

Ang isang makina na awtomatikong nagtatala ng mga account at istatistikal na talahanayan gamit ang awtomatikong pag-andar ng record ng pagkalkula. May mga bookkeeping accounting machine na nakasentro...

Lupon ng Audit (Japan)

bansa Pag-inspeksyon sa accounting Ang samahang Konstitusyon na. Ayon sa Artikulo 90 ng Konstitusyon ng Hapon, <Ang mga Pahayag ng National Expenditure ay susuriin taun-taon ng Auditor, at isusu...

mga prinsipyo ng accounting

Dahil isiwalat ng mga kumpanya ang mga resulta ng negosyo at katayuan sa pananalapi sa mga shareholders, creditors, pangkalahatang mamumuhunan, atbp., Sheet sheet, profit at loss statement, atbp. Fi...

Buksan ang bookkeeping ng kastilyo

Bookkeeping na ginagamit ng mga mangangalakal sa Kaijo (Matsuto) sa panahon ng Joseon at Lee Dynasty. Mayroon itong isang sistema na humahantong sa prinsipyo ng modernong pag-bookke ng double-entry,...

Blue return

Ang sistema ng pagbabayad ng pagbubuwis ng deklarasyon ay pinagtibay sa rekomendasyon ng Shoup . Kung ikaw ay nakikibahagi sa negosyo na bumubuo ng kita sa real estate, kita ng negosyo o kita ng kagub...

Yi-tiao bian-fa

Ang sistema ng buwis na ipinatupad sa simula ng Ming-Shi, China. Gayundin, ito ay isinulat bilang isang panuntunan. Pinasimple nito ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng pagbabago sa iba't i...

stamp duty

Batay sa batas sa pagbubuwis sa tungkulin ng stamp duty (1967), ang pambansang buwis na ipinataw sa lumikha ng dokumento ay binubuwisan. Mga Certificate at mga libro na nagpapatunay ng paglikha, pagli...

Buwis sa negosyo

Ang buwis sa prefectural na ipinapataw sa kita o kita ng buwis bilang isang pamantayan sa pagbubuwis para sa indibidwal o negosyo ng korporasyon. Ito ay bagong itinatag bilang isang pabalik ng buwis s...

Delinkuwenteng buwis

Ang isang hindi sinasadyang buwis na ipinapataw sa hindi nabayarang halaga ng buwis alinsunod sa panahon ng hindi pagbabayad kapag pinapasailalim ng nagbabayad ng buwis ang pambansang buwis. Porsyento...

Buwis sa bahay

Sa pangkalahatan, ang isang buwis na nagpapataw ng kita mula sa pagmamay-ari at paggamit ng mga bahay bilang isang pinagkukunan ng buwis at nagpapataw ng may-ari ng isang presyo ng rental o halaga sa...

Pagbabalik ng buwis

Tungkol sa buwis sa kita o korporasyon, Pamantayan sa pagbubuwis O isang tax return na ginawa para sa layunin ng pagwawakas sa halaga ng buwis. Ang term na ito ay maaaring magamit kahit na ang mga...

hindi kinakailangan na kita

Terminolohiya para sa pagkalkula ng pambansang kita. Kinukuha ng personal na kita ang personal income tax at iba pang mga pampublikong dues. Ang personal na kita ay ang kabuuan ng lahat ng kita na nat...

taripa

Ang buwis na ipinataw sa pag-import ng karga mula sa dayuhang bansa o pag-export ng karga sa dayuhang bansa, ibig sabihin, kolektibong termino ng import na buwis at buwis sa pag-export. Walang huli sa...

Indirect consumption tax

Ang buwis na hindi direktang buwis ng mga mamimili sa labas ng pagkonsumo ng buwis , ngunit inaasahan ang mga mamimili na hindi tuwirang magbayad. Dahil ang direktang buwis sa pag-inom ay hindi madali...

hindi tuwirang buwis

Ang isang nagbabayad ng buwis sa batas sa buwis ay hindi isang malaking nagbabayad ng buwis, ang buwis na ipinapataw sa iba. Upang idirekta ang mga buwis . Iba't ibang mga di- tuwirang paggamit ng...