kategorya Accounting at Pag-awdit

Tungkulin ng selyo

Ang isang kolektibong termino para sa sobrang bayad at maling pagsasama. Ang sobrang bayad ay tumutukoy sa dami ng buwis na nabawasan dahil sa isang pagbabayad ng buwis na na-finalize ng isang waston...

Karagdagang buwis

Ito ay isang pasanayang pang-ekonomiya na ipinataw bilang isang parusang pang-administratibo para sa paglabag sa tungkulin na mag-ulat at magbawas ng buwis na may kinalaman sa pambansang buwis sa pam...

exemption li mit

Sa buwis sa kita at naninirahan, tumutukoy ito sa limitasyon ng pagbubuwis kung lumampas ito sa isang tiyak na halaga ng kita. Ang minimum na buwis sa kita sa buwis ay Pangunahing pagbabawas , Pagb...

base sa buwis

Isa sa mga kinakailangan sa buwis. Ang kinakailangan para sa nagbabayad ng buwis na magbayad ng panghuling halaga ng buwis ay tinatawag na kinakailangan sa pagbubuwis. Nagbabayad ng buwis ), Buwis...

Buwis sa gasolina

Sa pangkalahatan, ang pabagu-bago ng buwis sa langis, na isang buwis na ipinataw sa pabagu-bago ng langis, at ang lokal na buwis sa kalsada ay karaniwang tinutukoy bilang buwis sa gasolina. Ang datin...