kategorya Accounting at Pag-awdit

nagtatrabaho kabisera

Ang mga pondo na kinakailangan para sa maayos na pagmamaneho ng mga karaniwang pagbili, pagmamanupaktura at pagbebenta ng mga aktibidad. Paggawa kapital pati na rin. Sa mga tuntunin ng accounting, ito...

audit ng accounting

Dapat suriin ng mga third party ang pagiging angkop ng accounting, kung ang mga talaan ng accounting ay sinusuri laban sa mga katotohanan, at iba pa at nagpapahayag ng malawakang opinyon ng pag-audit....

Accounting machine

Machine para sa opisina ng accounting na kinakalkula sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga susi at mga libro at mga tab. Maaari kang mag-print ng mga istatistika sa vertical at horizontal na haligi t...

mga pamantayan sa pag-awdit

Ang mga pamantayan ng code na ang mga accountant sa trabaho (mga sertipikadong pampublikong accountant atbp.) Ay dapat sumunod sa pag-audit ng mga pahayag sa pananalapi. Itinakda noong 1956. Pag-audit...

auditor

Permanenteng institusyon (Batas ng Kumpanya 381 o mas kaunti) na ang mga tungkulin ay mga negosyo at mga pagsusuri sa pag-audit ng kumpanya. Kahit na kinakailangan ang Commercial Code sa lahat ng Corp...

pamamahala ng accounting

Nagbibilang ng mga diskarte upang magbigay ng epektibong impormasyon sa accounting para sa mga tagapamahala ng negosyo sa loob ng kumpanya. Sa pinansyal na accounting . Binubuo ito ng pagpaplano ng pa...

Mechanized accounting

Generic na pangalan ng mga administratibong affairs at sistema ng accounting na isinasagawa sa pamamagitan ng machine. Ang paggamit ng bookkeeping accounting machine, pagpapakilala ng system ng punch...

mga prinsipyo ng accounting ng negosyo

Karaniwang tinatanggap ang mga prinsipyo at pamamaraan ng accounting na nakapaloob (itinakda noong 1949). Ang pangkalahatang alituntunin, prinsipyo ng kita at pagkawala, ang prinsipyo ng balanse ay bi...

Badyet ng korporasyon

Ito ay isang detalyadong halaga ng numerical accounting na nagpapahayag ng mga layunin sa pag-uugali sa buong negosyo batay sa pagkalkula ng corporate profit. Ito ay inilabas, isinaayos at inihatid bi...

pahayag ng account

Parehong pinansiyal na pahayag. Mga dokumento upang linawin ang estado ng ari-arian at mga benta sa kumpanya ng stock. Dapat itong ihanda ng mga direktor, na awdit ng mga auditor ng korporasyon, na is...

pampublikong accountant

Ang mga taong nakikibahagi sa mga inspeksyon sa accounting, pagsisiyasat, pagtasa, sertipikasyon, atbp, batay sa Batas ng Tagapayo (1927). Noong 1948 binago ito bilang isang sertipikadong pampublikong...

cost accounting

Pamamaraan ng accounting upang i-record ang gastos ng pagmamanupaktura sa bawat yunit ng produkto. Ang sistematiko at tuluy-tuloy na pagsubaybay sa mga gawaing pagmamanupaktura ng mga kumpanya bilang...

mga pamantayan sa accounting ng gastos

Kabilang sa mga kasanayan sa accounting sa gastos ng mga negosyo, ang mga na-codified ng Treasury Business Accounting Council, sa pangkalahatan ay tinanggap bilang patas at makatuwirang (itinakda noon...

pamumura

Ang pamamaraan ng accounting upang mabawi ang kabisera ay bumaba sa mga fixed assets na nakuha sa kapaki-pakinabang na buhay nito . Ang gastos sa pagkuha ng mga fixed assets ay inilalaan sa isang pana...

sertipikadong pampublikong accountant

Tao na nakikibahagi sa pag-awdit at nagpapatunay ng mga pahayag sa pananalapi. Ito ay itinatag sa ngalan ng isang pangkaraniwang tagapayo alinsunod sa Batas ng mga Certified Public Accountants (1948)....

suriin

Ang mga mahalagang papel na ibinigay sa isang pormularyo na ipinagkakatiwala ng nagpapahayag na tagapagpahiram sa isang tiyak na halaga ng pagbabayad sa bangko. Bilang saligan, nagtapos kami ng isang...

Buwis sa pag-aari

Ang mga fixed asset, samakatuwid, ang mga munisipyo (mga lungsod sa loob ng kabisera) ng may-ari ng mga fixed assets na ito ay sumasailalim sa may-ari ng lupa, bahay at mga asset na maaaring iwasto (h...

pinansiyal na accounting

Isang pangkalahatang kataga para sa mga rekord ng accounting at kalkulasyon na isinagawa para sa layunin ng pag-uulat sa pinansya sa mga namumuhunan sa labas ng kumpanya. Sa mga tuntunin ng accounting...

Financial statement

Sa pangkalahatan, ngunit ang mga pahayag sa pananalapi ay magkasingkahulugan sa, sabihin ang pahayag ng kita sa mga panuntunan sa pananalapi (1974 na pagbabago), ang balanse, mga ulat sa pananalapi na...

asset

Konsepto sa accounting sa nasasalat at hindi madaling unawain na mga asset. Ay tumutukoy sa mga kalakal at mga karapatan na pag-aari ng isang kumpanya at pagkakaroon ng isang tiyak na halaga ng pera n...