kategorya Pananalapi

Lumulutang rate ng palitan

Isang pamamaraan ng pamamahala ng palitan. Para sa mga kadahilanan ng balanse ng mga pagbabayad, kapag ang mga awtoridad sa pera ay nagsasagawa ng mahigpit na kontrol sa mga transaksyon sa palitan ng...

Mga reserbang palitan ng dayuhan

Ang isang likidong pag-aari na madaling magamit ng isang pambansang awtoridad sa pananalapi upang malutas ang kakulangan sa balanse ng mga pagbabayad o upang makialam sa merkado ng palitan ng dayuhan...

Palitan ng dayuhan

Ang isang kolektibong termino para sa mga transaksyon sa palitan ng dayuhan. Minsan dinaglat bilang Forex Market. Kung nauunawaan mo sa isang malawak na kahulugan Forex bank (Foreign exchange bank)...

deposito ng pera sa dayuhan

Sa pangkalahatan ay tumutukoy sa mga deposito na denominasyon sa isang dayuhang pera na idineposito sa isang bangko sa iyong bansa. Dahil ang mga nasabing mga ari-arian ng dayuhang pera ay ginagamit...

Deposit na pera sa dayuhan

Para sa layunin ng epektibong paggamit ng foreign currency (foreign currency reserve) na hawak ng mga awtoridad sa pananalapi, Forex bank Nangangahulugan ito na magdeposito. Ang isang tipikal na ha...

Batas sa Foreign Exchange at Foreign Trade

Naiikling bilang Law sa Forex. Hapon Palitan ng dayuhan At ang pangunahing batas sa regulasyon sa pangangalakal ng dayuhan. Ang Foreign Exchange Law ay naiproklama noong 1949 bilang <Foreign Exc...

Mga mahalagang papel sa pondo ng Forex

Upang itaas ang mga pondo ng yen na kinakailangan para sa pagbili ng foreign exchange, atbp. Espesyal na Account sa Pondo ng Foreign Exchange Mga panukalang batas ng pamahalaan na inisyu ni. Naiikl...

Sōichi Kakeya

Sa panahon ng Edo, Bodega Isang mamamayan na kabilang at namamahala sa cash accounting. Dahil ang huling kalahati ng ika-17 siglo, ang kanlurang Japan at iba't ibang mga Hokuriku na uri ay nagt...

EDR

Pagpapaikli para sa resibo ng deposito ng European. Mga resibo ng deposito sa Europa. Tulad ng sa ADR , kapag bumibili at nagbebenta ng mga dayuhang stock sa Europa, ang mga alternatibong mga mahalaga...

SEK

Ang US Securities and Exchange Commission. Pagpapaikli para sa Securities and Exchange Commission. Kahit SECK. Nilalayon nito na maprotektahan ang proteksyon ng mamumuhunan at ang pagkamakatarungan ng...

Ani ng aplikante

Ang ani kapag bumibili ng bagong inisyu na bono sa presyo ng isyu at may hawak na ito hanggang sa huling petsa ng kapanahunan. Sa ibang salita, ang ani ng mga na-apply para sa mga fixed income securit...

panlabas na bono

Parehong banyagang bono. Mga bono ng gobyerno na hinikayat sa dayuhang pamilihan ng kabisera, laban sa mga bono . Ang nasyonalidad ng aplikante ay walang kaugnayan. Sa malawak na kahulugan, kasama rin...

Naayos na utang

Mga bono ng gobyerno na may mahabang panahon ng pagkalawig. Parehong pang-matagalang bono. Sa bansang Hapon, sa pangkalahatan ay tumutukoy ito sa mga pampublikong bono ng limang taon o higit pa. Ang m...

Presyo ng stock

Presyo kapag ang mga stock ay traded. Ang kakanyahan nito ay gawa-gawa lamang ng kabisera , at sa pangkalahatan ang presyo ng stock ay katumbas ng dibidendo na hinati sa average na rate ng interes. Sa...

stock market

Ang merkado kung saan ang mga securities ay inisyu, ibinahagi, traded. Sa pangkalahatan maaari itong mahahati sa mga merkado ng issuing securities at merkado ng pamamahagi ng mga mahalagang papel, ngu...

split stock

Upang hatiin ang umiiral na stock sa maraming bagong mga stock at dagdagan ang bilang ng mga pagbabahagi mula sa nakaraan. Ito ay tapos na kapag ang halaga ng mukha o presyo ng merkado ay masyadong ma...

maikling benta

Sa merkado ng stock , huwag hawakan ang pagbabahagi, o humiram ng pagbabahagi mula sa mga ikatlong partido nang hindi isinakripisyo ito, kahit na mayroon ka nito, upang ibenta ito. Pagkatapos ng isang...

Baliktarin ang paglalakad ng Hapon

Kataga ng merkado ng seguridad. Sa isang transaksyon sa margin , dahil maraming tao (mga mamimili) na karaniwang hiramin ang presyo ng pagbili sa mga sertipiko ng sapi na binili bilang collateral, ang...

Sarado na mortgage

Isinara ang sinigurado na mga bono. Sa isang paraan ng collateral bonds, kapag inisyu ng mga bono para sa parehong collateral, ang mga hindi nagbigay ng parehong pagkakasunud-sunod ng mga bono mamaya....

bono

Mga mahalagang papel na kumakatawan sa mga claim laban sa pambansa / lokal na mga pampublikong entidad o korporasyon. Ang mga pampublikong bono (mga bono ng pamahalaan / mga munisipal na bono), mga co...