kategorya Pananalapi

Kagawaran ng pamamahala ng pondo

Isang institusyong pinansiyal na pinapatakbo ng estado na itinatag noong 1951 sa pamamagitan ng muling pag-organisa ng Kagawaran ng Deposito ng Kagawaran ng Pananalapi (itinatag noong 1925). Ang mga p...

muling pagtataya ng mga asset

Upang baguhin ang halaga ng asset sa balanse ng sheet sa kasalukuyang antas ng presyo gamit ang pangkalahatang index ng presyo atbp. Ang pagtaas sa halaga ng pag-aari ay naitala sa reserbang reserba b...

Pagbabayad sa pamamagitan ng checker

Ang isang tsek ay nakasaad na nagbabayad lamang sa maydala nang hindi nagrerehistro sa tatanggap ng halaga ng tseke. Maaari itong italaga sa pamamagitan ng paghahatid at pinaka angkop para sa pamamaha...

buksan ang rate ng merkado

Ang rate ng interes na nagpapakita ng aktwal na kalagayan ng supply at demand ng pondo sa mga pamilihan sa pananalapi. Ang parehong mga rate ng interes sa merkado. Tulad ng karaniwang mga antas ng pag...

tapos na mga stock

Ang Warrant kapag ang dagdag na kabisera ng kumpanya ay hindi mag-aplay para sa underwriting hanggang sa petsa ng aplikasyon, ay tumutukoy sa isang stock na naiwan ng di-underwriting. Sa pangkalahatan...

itinalagang deposito

Ang lahat ng mga pondo ng Treasury ay idineposito bilang mga deposito ng gobyerno sa Bangko ng Japan, na kung saan ang gobyerno ay tumutukoy sa mga deposito na itinalaga ng BOJ sa partikular kung paan...

liberalisasyon ng mga transaksyon sa kapital

Mga hakbang upang palayain ang mga internasyunal na paggalaw ng kapital tulad ng pagtatatag ng isang kumpanya na may dayuhang kapital, pagkuha ng namamahagi ng isang umiiral na kumpanya, pamumuhunan s...

capital export

Internasyonal na paglipat ng kapital sa anyo ng pautang, pamumuhunan at iba pa Ito ay ginagawa sa paghahanap ng pamilihan ng kabisera na may mas mataas na rate ng interes at tubo. Sa kaso ng pautang,...

Pabahay Finance Corporation

Ang institusyong pinansiyal ng gobyerno na naglalayong ipahiram ang mga pondo sa pabahay ng pabahay sa publiko para sa isang mahabang panahon at mababang interes. Itinatag noong 1950 sa ilalim ng Bata...

komersyal na sulat ng kredito

Isalin sa komersyal na L / C. Liham ng kredito na ginamit sa pag-aayos ng bayad sa export / import. Sa paggawa nito, ang importer ay nagpapakita na ang underwriting at pagbabayad ng kuwenta ay garanti...

trade books

Ang mga libro (Artikulo 19 ng Kodigo sa Komersyal) na obligadong maghanda alinsunod sa Commercial Code upang linawin ang estado ng mga benta at ari-arian ng mga mangangalakal (hindi kasama ang mga mal...

commercial bill

Isang panukalang batas na inilabas para sa pagbabayad para sa mga transaksyon sa commerce. Ang pagbabayad ay tiyak, ang panahon ay maikli din sa pangkalahatan, at napapailalim sa pagtanggap ng mga pau...

Pananalapi ng seguridad

Ang malawak na pag-unawa sa Pangkalahatang Pananalapi na may kaugnayan sa pagpapalabas at pamamahagi ng mga mahalagang papel, pinansyal na may kaugnayan sa pagbili at pagbebenta ng mga mahalagang pape...

Securities and Exchange Council

Ito ay isang ahensiya ng konsultasyon ng Ministri ng Pananalapi at sinuri at tinatalakay ang mahahalagang bagay tungkol sa isyu, kalakalan at iba pang mga transaksyon ng mga mahalagang papel . Itinata...

Ang Shoko Chukin Bank, Ltd.

Ito ay pinagsama bilang komersyal na panandaliang bangko. Ang mga institusyong pampinansiyal na nakikipagkontrata sa Gobyerno na nagbibigay ng mga pautang, kaakibat na mga garantiya, mga negosyante sa...

Regular na buwis

Sinaunang Hapon, ang mga buwis na naipon sa Shoso (Shogun) tulad ng County County. Parehong malalaking buwis (malakas). Malaki at positibo ang mga pag-aari ng pamahalaan. Bawat taon, ang isang tiyak n...

Gumamit ng pautang

Isang kontrata (isa sa ilalim ng Artikulo 593 ng Sibil na Kodigo) na itinatag ng isang partido (borrower) na tumatanggap ng isang bagay mula sa kalaban (tagapagpahiram) at ginagawa itong bumalik at ib...

Consumption loan

Isang kontrata (isa sa ilalim ng 587 Kodigo Sibil) na itinatag ng isang partido (borrower) na tumatanggap ng ilang pera o ibang kapalit mula sa kalaban (tagapagpahiram) at paggawa tungkol sa pagbabali...

Korporasyon sa pananalapi kalakal

Noong 1933, ang institusyong pinansyal ay itinatag na may ganap na pagmamay-ari ng pamumuhunan ng gubyernong US. Commodity Credit Corporation. Pagpapaikli ng CCC. Para sa layunin ng pagpapanatili ng p...

White background bill

Ang mga bayarin sa bill na ibinigay sa mga blangko na kinakailangan tulad ng halaga ng pera at nagbabayad, na iniiwan ang suplemento sa nakuha. Ito ay isang hindi kumpletong handprint at ito ay magigi...