kategorya Pananalapi

kumilos

Ang isang dalubhasa sa actuarial, na responsable para sa pagkalkula ng dami ng namamatay, rate ng aksidente, atbp., Pagkalkula ng mga premium, pagsusuri ng mga reserba, pagkalkula ng mga dividend ng...

pag-abandona

Nangangahulugan ito na ang isang nakaseguro na taong maritime insurance ay naglilipat ng lahat ng mga karapatan sa insurer para sa layunin ng seguro at nakakakuha ng karapatang i-claim ang buong hala...

Ang Mitsui Sumitomo Insurance Group

Ang seguro na magbabayad ng pinsala dulot ng transportasyon ng mga kargamento na ipinadala sa Japan. Sa malawak na kahulugan, kabilang ang seguro sa dagat, lupa at hangin, ngunit kadalasang nauunawaa...

Malaking regulasyon sa pautang

Ang mga hakbang ay ipinatupad mula noong Disyembre 1974 batay sa ulat ng Komite ng Pananaliksik ng Pinansyal na System, isang katawan ng tagapayo ng Ministro ng Pananalapi, mula sa pananaw ng maayos...

seguro sa dagat

Ang seguro sa buhay na hindi nagbabayad ng pinsala na dulot ng mga aksidente na may kaugnayan sa nabigasyon. Bilang karagdagan sa mga barko, sumasaklaw ito sa mga aksesorya ng barko, mga gastos sa ba...

Seguro sa kasunduan sa halaga

Isang uri ng seguro sa sunog. Sa normal na seguro sa sunog, ang proporsyonal na paraan ng kabayaran (ang halaga ng seguro ay kasama sa halaga ng pinsala Halaga ng seguro Ang halaga ng seguro ay bin...

Mga gastusing medikal ng pamilya

Isa sa mga benepisyo sa segurong medikal ng empleyado (segurong medikal na hindi kasama ang pambansang segurong pangkalusugan). Ang intensyon ay upang bayaran ang bahagi ng aktwal na gastusing medikal...

seguro sa kalusugan

Ang isang sistema ng seguro para sa layunin ng pagbibigay ng pangangalagang medikal o gastos sa medikal sa mga tagasuskribi (mga nakaseguro na tao) o sa kanilang mga pamilya (mga taong umaasa). Ang p...

Asosasyon sa seguro sa kalusugan

Ang isang organisasyon na nagsasagawa ng negosyo sa seguro sa kalusugan sa tabi ng pamahalaan batay sa Batas sa Seguro sa Kalusugan. Ang isang tagapag-empleyo ng isang negosyo na may 300 o higit pang...

National Health Insurance

Ang isang uri ng panlipunang seguro na batay sa National Health Insurance Law (ipinahayag noong 1958, ipinatupad noong 1959) at nagbibigay ng mga benepisyo sa kaso ng sakit, pinsala, panganganak, aksi...

Association of Mutual Aid Society ng Pampublikong Serbisyo

Ang mga miyembro ng kawani na kabilang sa bawat ministri at ahensiya batay sa National Public Service Mutual Aid Association Act (1958), at iba pang mga miyembro ng kawani tulad ng JR , NTT , Japan To...

Pinsala sa pinsala at pagkakasakit

Isang uri ng benepisyo sa segurong pangkalusugan. Nakikinabang ito kapag hindi ka nakakakuha ng trabaho dahil sa pagkakasakit o paggamot sa pinsala at hindi ka maaaring makatanggap ng gantimpala. Bila...

Sistema ng pagbabayad ng medikal na gastos

Parehong ang sistema ng pagbabayad ng gastos sa medikal. Sa pangkalahatan, may mga gastos sa kabayaran sa medikal (mga benepisyo sa pera) at mga benepisyo sa pangangalagang medikal (mga benepisyo sa i...

Mataas na gastos sa medikal na sistema ng gastos ng pasanin

Sa medikal na paggagamot sa medikal na seguro, kapag ang halaga ng isang buwan na pagbabayad sa sarili ay magastos at lumampas sa paunang natukoy na halaga, ang sobrang halaga ay ibabalik mula sa insu...

Sistema ng pagtubos

Ito ay tinatawag na pagbabayad ng pagtubos. Isang uri ng paraan ng benepisyo ng segurong pangkalusugan, na nagbabayad ng buong bayad sa medisina sa institusyong medikal sa pagtanggap ng medikal na pag...

Konseho ng Medikal na Seguro

Konseho na itinatag noong 1992 <Act upang baguhin ang bahagi ng batas sa seguro sa kalusugan at iba pa> at <Order reforming bahagi ng organisasyon ng Ministry of Health and Welfare>. Ito a...

Medicare

Ang pampublikong sistema ng seguro sa seguro ng Estados Unidos na ipinatupad noong 1965 at naging epektibo mula pa noong 1966. Walang sistemang pangkalusugan ng pampublikong kalusugan para sa buong ba...

HMO

Ito ay isang samahan ng pribadong seguro sa kalusugan sa Estados Unidos at kumakatawan sa Health Maintenance Organization. Ito ay isinalin bilang <Company na nakatuon sa seguro sa seguro> <Or...

Mixed medikal na pangangalaga

Pagsamahin ang klinikal na kasanayan na kung saan ang pampublikong medikal na seguro tulad ng health insurance ay inilalapat at libreng medikal na eksaminasyon sa pamamagitan ng pribadong gastos sa la...

IMF pagkakapare-pareho

Lumang internasyonal na exchange ratio ng pera ng mga bansang kasapi ng IMF . Ito ay ipinahayag sa ginto (parity ng ginto) o US dollar (parity ng dolyar). Ang kabuluhan ay nawala dahil sa suspensyon n...