kategorya Pananalapi

Mutual company

Parehong mga kompanya ng seguro. Ito ay isang asosasyon na naglalayong sa seguro sa isa't isa, hindi sa unyon ng seguro sa isa't isa. Batay sa Insurance Business Law, higit sa 30 milyong Yen n...

kapwa seguro

Ang mga nagnanais ng seguro ay direktang bumubuo ng isang pangkat at magkasamang siguruhin. Hindi tulad ng komersyal na seguro sa pamamagitan ng isang korporasyon, ang nakaseguro na tao ay kasamang se...

non-life insurance

Seguro upang makadagdag sa pinsala na dulot ng isang aksidenteng aksidente. Ang Hukuman sa Komersyal na Hapon at Seguro sa Negosyo sa Seguro ay nakahiwalay na seguro para sa pinsala sa seguro at segur...

Dai-ichi Life Insurance Company (Mutual Company)

Independent na kompanya ng seguro sa buhay. Sa tabi ng Nippon Life Insurance Co. , Ltd. ika-2 sa industriya. Si Yoshio Yano [1865-1951] na nagretiro mula sa seksyon ng unang seguro ng Ministri ng Agri...

Insurance ng buhay [magkasamang kumpanya]

Lumang Kawasaki na nakabatay sa mid-sized na kompanya ng seguro sa buhay. Itinatag bilang Nikka Life Insurance Co., Ltd. ng Kawasaki Financial Zone noong 1914. Ipinanganak noong 1929 at ipinagsama ang...

seguro sa grupo

Ang seguro sa seguro na nakakasiguro ng higit sa isang tiyak na bilang ng mga grupo na nakaseguro sa parehong lugar ng trabaho / grupo tulad ng mga kumpanya, mga tanggapan ng pamahalaan, mga paaralan,...

matagalang seguro

Seguro sa seguro na ang seguro ay binabayaran lamang kapag ang nakaseguro ay namatay sa loob ng isang tiyak na panahon. Ito ay isang uri ng segurong kamatayan laban sa buong seguro sa buhay . Kapag na...

Pagtanggap ng mga bill

Ang batas ng payor ng bill ng palitan upang makamit ang obligasyon na bayaran ang bayarin ng halaga ng palitan . Ito ay batay sa isang pamamaraan ng pagpirma sa sarili o pag-sign at pag-stamping sa ha...

Nissan Kozerun

Parehong ang Ayukawa zaibatsu. Yushuke Ayukawa pinalitan ang industriya ng Hapon bilang isang tumatanggap ng industriya ng pagmimina ng Kuhara (itinatag sa pamamagitan ng Kunohara Kunosuke ) noong 192...

Nippon Life Insurance Company [Mutual Company]

Ang pinakamalaking kumpanya sa seguro sa buhay ng mundo. Noong 1889 ang ideya ni Yusaburo Hirose, itinatag ng Nippon Life Insurance Co., Ltd. ng mga negosyante sa Kansai. Na-reorganize sa isang kumpan...

Batas sa kompensasyon sa aksidente sa agrikultura

Ang isang social insurance, isang pamamaraan ng mga batayan para sa pang-agrikultura na sistema ng tulong sa isa't isa (1947). Pinagsama-samang tradisyonal na batas sa seguro sa agrikultura at bat...

Pang-agrikultura insurance

Seguro laban sa pagkasira ng mga pananim na pang-agrikultura, mga hayop sa alagang hayop, mga uling ng uling at iba pa. Ang national insurance ay kinakailangan para sa agrikulturang seguro na madaling...

Seguro sa pananagutan

Ang halaga ng seguro ay ang halaga ng layunin ng kontrata ng seguro ( Halaga ng seguro Ang mga kontrata sa seguro na hindi buhay ay mas mababa kaysa sa halaga ng seguro Kontrata ng seguro Ito ang...

araw na manggagawa

Mga manggagawa na nagtatrabaho sa araw-araw na kontrata. Ang suweldo ay araw-araw na suweldo. Kahit na ang legal na proteksyon nito ay hindi sapat kumpara sa mga permanenteng manggagawa, ang seguro sa...

Day care health insurance

Batay sa batas sa araw ng manggagawa ng seguro sa kalusugan (1953), isang sistema na nagbibigay ng mga benepisyo para sa mga di- manggagawa na sakit, pinsala, pagkamatay, paggawa (paggawa) at mga depe...

Day laborers Insurance sa trabaho

Inilapat sa ngalan ng maginoo araw na manggagawa ng walang trabaho na seguro sa pamamagitan ng batas sa seguro sa pagtatrabaho na ipinatupad noong 1974. Ang target ay ang mga tao na tinanggap araw-ara...

seguro

Upang maghanda para sa pang-ekonomiyang pagkawala dahil sa aksidenteng mga aksidente tulad ng kamatayan, sunog, pagnanakaw, aksidente sa trapiko, atbp., Pagpataw ng isang patas na pasanin na katumbas...

kompanya ng seguro

Isang kumpanya na nagpapatakbo ng seguro sa negosyo. Ito ay limitado sa mga stock o mga kapwa kumpanya na may capital o pondo ng 30 milyong yen o higit pa sa pamamagitan ng Insurance Business Law , at...

Batas sa seguro sa negosyo

Pangunahing Batas sa Negosyo ng Seguro (ipinahayag noong 1939, ipinatupad noong 1940). Mga regulasyon ukol sa pangangasiwa ng pangangasiwa ng pribadong negosyo ng seguro, mga pamantayan ng organisasyo...

Batas sa pagkontrol sa pangangalap ng seguro

Ang batas na nagtatakda ng sistema ng rehistrasyon ng mga recruiters ng seguro sa buhay at mga ahente ng seguro ng ari-arian para sa pangangalaga ng mga policyholder at ang maayos na pag-unlad ng nego...