kategorya Pananalapi

obligasyon sa pagsisiwalat

Kapag nakumpleto ang kontrata ng seguro, ang obligadong tagapangasiwa o nakaseguro ay obligadong ipaalam sa kompanya ng seguro ang mga mahahalagang bagay na kinakailangan para sa pagsukat ng rate ng i...

National Health Insurance Union

Ang isang unyon ng seguro na itinatag bilang isang miyembro ng isang tao na nakikibahagi sa parehong uri ng negosyo o trabaho at mga miyembro ng kanyang pamilya lamang kapag walang hadlang sa munisipa...

Indibidwal na pensiyon

Isang bagay na nagbabayad sa iyong sarili. Magbayad ng mga pondo sa mga kompanya ng seguro sa buhay at mga bangko at tanggapin sila bilang mga pensiyon kapag nakarating sila sa isang partikular na eda...

Child Insurance

Generic term para sa seguro sa buhay na ang mga bata ay nakaseguro. Ang kumbinasyon ng seguro sa buhay ng bata at regular na seguro sa buhay ng magulang ay pangkaraniwan. Depende sa pinlanong paggamit...

seguro sa pagtatrabaho

Batay sa Batas sa Seguro sa Trabaho (1974 na pinagtibay noong 1975) na ipinatupad sa ngalan ng Unemployment Insurance Act, magbibigay kami ng mga kinakailangang benepisyo sa kaganapan ng kawalan ng tr...

reinsurance

Ang seguro ay naglalayong gumawa ng iba pang mga tagaseguro na kumuha ng ilan o lahat ng mga responsibilidad sa seguro na isinagawa ng tagapangasiwa mula sa kontratista. Ang mga tagaseguro ay maaaring...

CIF

Shifu. Pagpapaikli para sa gastos, seguro at kargada. Kasama sa kondisyon ng premium ng pamasahe ang kasama. Ito ay isa sa mga kondisyon ng kalakalan sa dayuhang kalakalan, na kung saan nagbabayad ang...

kawalan ng trabaho insurance

Isang uri ng social insurance. Sa kaso kung saan ang gobyerno, mga pampublikong organisasyon, mga employer, at mga manggagawa ay may mga pondo na naipon, ang mga manggagawa ay walang trabaho, at hindi...

seguro ng kotse

Seguro upang makadagdag sa pinsala na dulot ng pagmamay-ari, paggamit at pamamahala ng mga sasakyan (kabilang ang mga motorized na bisikleta). May mga pinsala sa sasakyan na pananagutan ng segurong pa...

seguro na babayaran sa kamatayan

Ang seguro sa buhay na nagbabayad ng seguro ng pera dahil sa pagkamatay ng nakaseguro . Samakatuwid, kapag nakataguyod hanggang sa kapanahunan, ang pera sa seguro ay hindi binabayaran. Ang seguro sa p...

Social Insurance College

Isang institusyon ng Social Insurance Agency na nagsasagawa ng pagsasanay sa mga empleyado ng mga social insurance affairs kabilang ang national pension. Nasa Setagaya-ku, Tokyo. Itinatag noong 1962....

lahat ng mga panganib na naninirahan sa bahay na seguro

Bilang karagdagan sa seguro sa sunog para sa mga bahay at sa kanilang mga ari-arian ng bahay, ang seguro na nagtitipon ng pinsala sa seguridad sa pamamagitan ng maraming iba pang mga panganib sa isang...

Insurance pag na aksidente

Sa pangkalahatang seguro, ito ay isang pangkaraniwang termino para sa iba't ibang seguro maliban sa tradisyunal na seguro sa sunog, seguro sa dagat, seguro sa transportasyon. Ang kasalukuyang pina...

kapalit na halaga ng seguro

Ang seguro na nagbabayad para sa mga presyo na maaaring makuha muli kahit na ang presyo ay tumataas para sa ari-arian na napinsala. Ang tunay na pangalan ay kapalit na halaga ng seguro. Normal na pins...

Insurance ng kredito

May seguro sa pagkakakilanlan ng seguro at seguro sa kredito, at sa Japan ito ay karaniwang tumutukoy sa dating. Ang dating ay upang ikompromiso ang pinsala na ang pinagtatrabahuhan ay magdusa dahil s...

Sumitomo Life Insurance Company [Mutual Company]

Sumitomo Life Insurance Company. Ika-4 sa industriya. Itinatag noong 1907 bilang Hinode Life Insurance Co., Ltd. Nakuha ni Sumitomo Zaibatsu noong 1925. Noong 1926 pinalitan ang Sumitomo Life Insuranc...

purong endowment insurance

Seguro na nagbabayad ng seguro ng pera dahil sa nakaseguro na buhay para sa isang tiyak na panahon, laban sa seguro sa kamatayan . Para sa kalahati ng mortalidad, ang lahat o bahagi ng mga premium na...

seguro sa buhay

Ang isang pangkalahatang kataga para sa seguro na gumagawa ng buhay o kamatayan ng isang dahilan ng seguro ng isang tao. Binabayaran ng isang kompanya ng seguro ang isang partikular na paghahabol sa s...

Ang tiwala ng seguro sa buhay

Ang isang tiwala na tumatanggap ng mga claim sa seguro sa buhay bilang pinagkakatiwalaan ng ari-arian upang maiwasan ang mga gastos sa benepisyaryo ng insurance. Ang isang uri ng tiwala sa pag-claim n...

seguro ng barko

Ito ay bumubuo ng maritime insurance na may seguro sa kargamento , ito ay isang mahalagang sistema para sa maritime transport at iba pang mga aktibidad sa dagat. Magbayad para sa pinsala sa barko na d...