kategorya Pananalapi

corporate pension

Ang taunang bayad sa isang empleyado na nagretiro o namatay o isang miyembro ng pamilya ng kumpanya. Bilang karagdagan sa mga kwalipikadong pensyon ( pensiyon sa pagreretiro ), nababagay na pensiyon (...

Plano ng 401K

Ang itinakdang uri ng kontribusyon ng corporate pension plan sa Estados Unidos. Ginagamit ko ang pangalang ito dahil ginagamit ko ang mga hakbang sa insentibo sa buwis (itinatag noong 1978) ng US <...

Ang tinukoy na plano ng kontribusyon

Isang uri ng corporate pension system. Ang <Tinukoy na uri ng benepisyo> ay tinutukoy nang maaga sa pamamagitan ng bilang ng mga taon ng serbisyo at kabayarang para sa mga benepisyo ng pensiyon...

GPIF

Pagpapaikli para sa Pamumuhunan sa Pamumuhunan sa Pensiyon ng Pamahalaan Independent Administratibong Ahensiya para sa Pagpapatakbo ng Pamamahala ng Pondo ng Pension. Ito ay ang pinakamalaking halaga...

Survivor pensyon

Ang benepisyo ng pensyon na binayaran sa isang namamatay na pamilya na nabuhay sa isang relasyon sa taong namatay. Sa sistema ng pampublikong pensiyon ng Japan, ang pangunahing pensiyon ng unibersal...

sistema ng scholarship

Parehong sistema ng grading. Ang isang sistema na nagsisikap na tuparin ang layunin nito sa pamamagitan ng saluting o pagpapaupa ng mga scholarship sa mga hindi ma-aral para sa mga pang-ekonomiyang ka...

Asahi life insurance [kapwa kumpanya]

Ang isang pangunahing kumpanya ng seguro sa buhay ng dating sistema ng Furukawa. Itinatag bilang (Im) Empire Life Insurance sa ilalim ng inisyatiba ng Navy Chief Counselor Tang Dynasty sa 1888. Na-reo...

transport insurance

Ang pinsala sa seguro na nagwawasak ng pinsala na dulot ng apoy, kahirapan sa tubig, bumagsak, banggaan, pagnanakaw, atbp., Na nangyayari sa panahon ng transportasyon ng karga ng lupa. Ang ilan sa mga...

makatakas clause

Disclaimer at pagsasalin. Sa kaso ng pagpataw ng ilang mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng mga kasunduan atbp, sa ilang mga kaso ang probisyon na ang karapatan at obligasyon ay hindi inilapat bil...

marine insurance

Ang seguro sa parusa upang umakma sa pagkawala na sanhi ng barko o karga nito dahil sa aksidente na may kaugnayan sa pag-navigate. Available ang seguro sa barko at kargamento . Ang panganib tulad ng p...

average

Marine pinsala. Sa seguro sa dagat ang layunin ng seguro ay tumutukoy sa pinsala na dulot ng panganib sa dagat. Sa mas malawak na diwa, ang pagkawala ng dagat ay tumutukoy sa anumang aktwal na pinsala...

Tulong sa isa't isa

Isang uri ng proyekto ng mutual aid na isinasagawa ng iba't ibang mga kooperatiba at mga lokal na pampublikong entidad atbp, na nagtitipon ng mga premium mula sa mga kasosyo at nagbabayad ng tulon...

seguro sa sunog

Hindi seguro sa buhay batay sa kabayaran para sa pinsala na dulot ng sunog. Ang apoy na ginamit sa seguro sa sunog ay nangangahulugang (1) kung saan ang mga bagay na hindi masusunog ay susunugin sa i...

kargamento ng kargamento

Ang seguro sa parusa na nagkakamali ng pinsala na dulot ng iba't ibang aksidenteng aksidente ng karga na naihatid sa dagat, lupa o hangin. Ang mga may-ari ng interes ng kargamento, ninanais na mga...

home service life insurance

Pambansang seguro batay sa Pinasimple Life Insurance Act (1949). Itinatag noong 1916. Ang tanggapan ng koreo sa buong bansa ay hinikayat sa ilalim ng hurisdiksiyon ng Japan Post Corporation (orihinal...

Simpleng seguro

Sa pangkalahatan ay tumutukoy sa maliliit na seguro na nagsasagawa ng pagsisiyasat, pagbabayad sa pag-install at sistema ng koleksyon. Ito ay madalas na tumutukoy sa simpleng seguro sa buhay .

Pensiyon ng kontribusyon

Isang annuity na nagbabayad ng mga gastos na kinakailangan para sa pagbabayad ng kinikita sa isang taon bilang ang nakaseguro. Kinakalkula ang mga premium ng seguro batay sa matematika ng seguro, at d...

nuclear risk insurance

Generic term para sa seguro na nagbibigay ng iba't ibang mga pinsala na dulot ng panganib ng nuclear . Karaniwan, nabanggit ang insurance ng yaman ng yamang nuclear para sa nuclear power reactors...

aviation insurance

Generic term para sa seguro na nagbibigay ng pinsala na dulot ng mga aksidente na may kaugnayan sa sasakyang panghimpapawid. (Seguro ng sasakyang panghimpapawid, seguro sa transportasyon ng hangin), b...

pampublikong tulong

Ang sistema ng seguro sa buhay batay sa mga pampublikong pondo kapag walang asset, kakayahan, sapat na kita upang mapanatili ang pinakamababang pamumuhay, at kahit na ang ibang mga sistema ng segurida...