kategorya Pananalapi

gintong sugnay

Sa kontrata ng pag- claim ng pera , isang sugnay na nag- aangking bayaran ang halaga ng ginto sa oras ng kontrata. Ito ay malawakang ginagamit para sa mga internasyonal na transaksyon bilang isang kas...

pinansyal na operasyon

Ang isang organisasyon na nakatayo sa pagitan ng mga supplier ng mga pondo at mga mamimili at namamagitan sa pangangalakal ng mga pondo. Ang pananalapi ay tumutukoy sa pamamahala ng kapital sa anyo ng...

Krisis sa pananalapi

Sa isang aspeto ng krisis , ang mga institusyon ng kredito at mga institusyong pinansyal ay nabagsak, na minarkahan ang pagkalito sa mga transaksyon sa kredito at mga pinansiyal na merkado ay nangyaya...

bank debenture

Mga bono na inisyu ng mga institusyong pinansyal. Sa mga bono ng negosyo . Ito ay ginagamit para sa pangmatagalang pautang sa industriya. Sa bansang Hapon, pinahihintulutan itong mag-isyu sa mga tiyak...

Puhunang salapi

Ito ay tinatawag ding monopolyong kapital. Isang pagsasanib ng malalaking pang-industriyang kabisera at malaking kapital ng bangko. Batay sa konsentrasyon / akumulasyon at monopolyo ng kapital, ang ka...

rate ng interes

Parehong interes o interes. Pagsasaalang-alang na binabayaran para sa pagpapautang ng mga pondo. Ang taas ng rate ng interes ay karaniwang natutukoy sa pamamagitan ng mga kalagayan ng supply at demand...

opisyal na interes-ratepolicy

Ang patakaran na nagtatangkang makamit ang katatagan ng presyo, balanse ng balanse ng pagbabayad , buong trabaho, atbp., Sa pamamagitan ng pagpapalit ng antas ng antas ng interes, sa pag-impluwensya s...

Pampublikong rice paddy

<Kuge> rin. Ang mga pampinansiyal na mapagkukunang pang-rehiyon ng Panahon ng Kapasiyahan Ang mga bansa ay isang bahagi ng naipon na pagmimina ng pagmimina taun-taon na Dekyo (Suico), ang intere...

Pagsara ng Account

(1) Ang isang rekord ng pagpapatupad ng badyet na naghahanda ng pambansa o lokal na mga pampublikong entidad ng mga resulta ng kita at paggasta matapos ang taon ng pananalapi. Ang pambansang pag-aayos...

Xuan-xue

Tsina, Wei Jin Isang scholarship ng mga matatanda na naging maunlad sa panahon ng Hilaga at Timog Korea. "Lao Tzu" "Zuangzi" "Zhou Yi" (pangkalahatang tinutukoy bilang &q...

Malusog na pananalapi

Sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa pananalapi (balanced finance) kung saan ang mga kita at gastusin ay balanse at walang kakulangan, ngunit mahigpit na tumutukoy sa pananalapi na hindi nakakatulong...

Korporasyon sa pananalapi ng pampublikong enterprise

Ang institusyong pampinansyal ng gobyerno na nagbibigay ng mababang mga pautang sa interes sa mga pampublikong negosyo ng mga lokal na pamahalaan (tubig at alkantarilya, transportasyon, kuryente, gas,...

halaga ng palitan

Ang dami ng ratio ng halaga ng paggamit na isang produkto at isa pang produkto ay ipinagpapalit. Ang batayan ng ratio na ito ay ang kinakailangang halaga ng paggawa ng sosyal na halaga o halaga na kin...

kasalukuyang account

Kontrata na nagbabawas sa kabuuang halaga ng obligasyon ng merchant na nagmumula sa transaksyon sa loob ng isang partikular na panahon at isinasagawa ang pagbabayad ng balanse (Artikulo 529 ng Commerc...

Imperial Economic Conference

Konseho upang talakayin ang mahahalagang bagay tungkol sa accounting ng mga gastusin sa imperyal , paglilipat ng imperyal na ari-arian at iba pa na inireseta sa Imperial Economic Act (1947). Ang tagap...

balanse ng pagbabayad

Ito ay isang kabuuan sa loob ng isang partikular na panahon (karaniwan ay isang taon) na transaksyong pang-ekonomiya sa pagitan ng mga banyagang pagbabayad na nagmumula sa mga internasyonal na transak...

JGB underwriting syndicate

Kapag nag- isyu ng mga pampublikong handog ng mga bono ng gobyerno , paghawak ng naturang pangangalap, ang pagtatatag ng mga institusyong pinansyal at mga kompanya ng securities na binuo ng kanilang m...

Pambansang Gold Loan Corporation

Isang institusyong pinansiyal ng pamahalaan na itinatag upang matustusan ang mga pondo ng negosyo sa publiko. Itinatag sa pamamagitan ng pagpapawalang ligtas at pensiyon pera ng karaniwang tao (pareho...

pambansang accounting sa ekonomiya

Ito ay naglalayong linawin ang relasyon sa isa't isa sa negosyo sa pambansang ekonomiya gamit ang form ng account sa accounting ng negosyo alinsunod sa prinsipyo nito. Noong 1968 ang United Nation...

Pondo ng Treasury

Ito ay isang pangkaraniwang pangalan ng salapi na nauukol sa pambansang pananalapi at tumutukoy sa cash na ipinagkakaloob ng pamahalaan. Kasama sa sistema ng Hapon ang mga kita at paggasta ng mga pang...