kategorya Pananalapi

Buwis sa tabako

(1) Pambansang buwis. Noong Abril 1985, alinsunod sa pagpawi ng sistemang monopolyo ng tabako, ang buwis sa paggamit ng tabako, na itinatag bilang kapalit ng tradisyunal na monopolyong pagbabayad, ay...

Halaga ng buwis sa lupa

Ang pambansang buwis na itinatag noong 1991 na may layuning supilin ang bentahe ng lupa bilang isang pag-aari sa pamamagitan ng pagtataas ng hawak na halaga ng lupa at pagtataguyod ng epektibong pagga...

buwis sa lupa

Ang buwis na ipinapataw sa kita ng lupa bilang pinagkukunan ng buwis. Lugar ng lupa · Pag-aani ng taas · Presyo ng lupa · Ang presyo ng pagpapaupa ay mga pabahay na maaaring pabuwisin. Kahit na ito an...

di-ding-yin

Ipinatupad ang sistema ng buwis sa mga huling taon ng Tsina, ang Qing Dynasty Kangxiang . Ding Bin (Personal Head Tax) at Regional Bank (Land Tax), na independiyenteng mula sa bawat isa sa nakaraan, a...

Regional tax na konsesyon

Ang buwis na nakolekta bilang pambansang buwis, ngunit ang lahat o bahagi nito ay inililipat bilang isang pinagkukunan ng mga pondo para sa mga lokal na pampublikong entidad. Sa kasalukuyan mayroong l...

lokal na buwis

Tax na sisingilin ng mga lokal na pampublikong entidad. Laban sa pambansang buwis . Ang karapatan sa pagbubuwis ay kinikilala sa lokal na batas sa buwis (1950), may mga buwis sa prefectural (kabilang...

Lokal na Buwis sa Buwis

Ayon sa Local Road Tax Law (1955), ang pambansang buwis na ipinataw bilang mga nagbabayad ng buwis para sa boluntaryong langis (hydrocarbon oil na may isang tiyak na gravity ng 08017 o mas mababa sa 1...

Direktang buwis sa paggamit

Pagkonsumo ng buwis na tuwirang buwis sa mga mamimili sa huling yugto ng pagkonsumo. Dahil sa pagkonsumo ng buwis, ito ay pinaka-angkop, ngunit ito ay hindi madali dahil sa teknolohiya sa pagbubuwis,...

direktang buwis

Ang buwis na ang mga nagbabayad ng buwis sa ilalim ng batas sa buwis at ang aktwal na nagbabayad ng buwis ay pareho (o binalak na pareho). Bagaman ito ay may kaugnayan sa di- tuwiran na mga buwis , an...

ratio ng direktang at hindi direktang mga buwis

Ang proporsyon ng direktang at hindi direktang mga buwis sa kabuuang kita sa buwis. Ang buwis sa kita at corporate tax, na direktang buwis, ay lumalaki sa kita at paglago ng ekonomiya. Maaari itong sa...

Electric gas tax

Isang munisipal na buwis na mga munisipyo (kabilang ang mga espesyal na ward) na matatagpuan sa lokasyon ng paggamit na ipinataw sa kanilang mga gumagamit laban sa kuryente o gas. Electric tax 5%, gas...

Buwis sa prefectural

Ang buwis na naninirahan sa mga prefecture. Para sa isang katumbas na bahagi kung saan ang isang pantay na halaga ay ipinataw, ang mga indibidwal na may isang address sa loob ng prefecture ay magiging...

pagpaparehistro at lisensya buwis

Batay sa Batas sa Pagpaparehistro at Lisensiyadong Buwis (1967), pambansang mga buwis na dapat bayaran ng mga taong binigyan ng iniresetang pagpaparehistro, pagpaparehistro, patent, lisensya, permit,...

Espesyal na buwis sa paninirahan

Buwis na naninirahan na ipinapataw ng espesyal na ward ng Tokyo. Ito ay katumbas ng mga munisipal na buwis, ngunit ang mga espesyal na ward nagpapataw lamang residence tax sa mga indibidwal, at sa mga...

Buwis sa paglipat ng lupa

Ang buwis na nilikha noong 1973 upang maiwasan ang haka-haka sa lupa at pagsulong ng suplay ng tirahan. Ang buwis sa kita o corporate tax bilang pambansang buwis, at buwis ng residente bilang lokal na...

Buwis ng lungsod

Ang buwis ng residente na ipinataw ng Pamahalaan ng Tokyo Metropolitan. Ang mga para sa mga indibidwal ay sumusunod sa prefectural na sibilyang buwis , ngunit para sa mga korporasyon ito ay naiiba mul...

Mga buwis sa card

Batay sa Batas sa Batas sa Pag-play ng Mga Kard ng Buwis (1957), ang pambansang buwis na ipinataw sa mga nagbabayad ng buwis, tulad ng mah-jong tile (mah-jong pie), paglalaro ng baraha, card tulad ng...

Buwis ng buwis

Pambansang buwis na batay sa Batas sa Batas sa Pagbubuwis (1914). Buwis sa transaksyon na ipinapataw sa mga miyembro / miyembro ng mga securities / palitan ng kalakal. Ang pamantayan na bumubuo sa bat...

Entry na buwis

Batay sa batas sa buwis sa pagpasok (1954), ang pambansang buwis na ipinataw sa pagpasok sa sinehan, mga venue ng entertainment tulad ng teatro, entertainment, musika at sports, racecourse, velodrome,...

Pag-aayos ng taon-end

Kung ang kabuuang halaga ng buwis sa kita na inholding buwis sa kita ng suweldo ay labis o hindi sapat kung ihahambing sa iniresetang halaga ng buwis (ang isa na ibinawas ang statutory deduction) para...