kategorya Pananalapi

Kamag-anak na kalakalan

Ang isang ordinaryong paraan ng transaksyon na kung saan ang isang nagbebenta at isang mamimili ay kapwa pumili ng isang counterparty at magpasya upang bumili at magbenta sa pamamagitan ng konsultasyo...

Utang pampublikong utang

Mga bonong pang-gobyerno upang mabawi ang kakulangan ng kita sa pangkalahatang mga account. Ang parehong mga bono ng gobyerno na may kakulangan sa pagtatanggol at mga bono ng gobyerno para sa espesyal...

deficit financing

Kondisyon sa pananalapi kung saan ang paggasta ay lumampas sa kasalukuyang kita tulad ng buwis. Kung ang labis na ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pautang o mga bono, malamang na ma...

Export-Import Bank ng Estados Unidos

Ang isang bangko upang magsagawa ng pinansiyal na tulong tulad ng mga pangmatagalang pautang upang i-export at i-import sa Estados Unidos, lalo na-export, at upang itaguyod ang pag-export. EXIM, o kah...

pamana

Inalis ang pamana na minana pagkatapos ng kamatayan. Kasama sa pamana ang mga karapatan sa pagmamay-ari ng decedent, aktibong asset tulad ng mga kredito, utang na walang utang, at iba pang mga lehitim...

Panunungkulan

Sa pangkalahatan ay tumutukoy sa mana ng ari-arian. Sa dating pagkakaloob ng Sibil na Kodigo, minana natin ang ari-arian dahil sa pagkamatay ng pamilya laban sa mana ng pamana ng pamilya, lalo na ang...

Dibisyon ng Estate

Sa kaso ng magkakasamang mana , upang magpasiya kung sino ang gagana kung aling ari-arian ayon sa proporsiyon ng mana sa mga heirs (Civil Code 906 o mas mababa). Ang sinumang kasamang tagapagmana ay m...

bequest

Mga Gawa na nagbibigay sa iba nang walang bayad o may pasanin sa ari-arian ayon sa kalooban. Ito ay libre upang gumawa ng isang pamana, ngunit hindi mo maaaring saktan ang labi . Isang komprehensibong...

Pansamantalang pautang

Utang na magbayad para sa isang pansamantalang kakulangan ng cash sa taon ng pananalapi sa bansa at mga pampublikong organisasyon. Ang pamahalaan ay maaaring pansamantalang humiram mula sa Bangko ng J...

ITOCHU Corporation [stock]

Ang pangunahing pangkalahatang kumpanya ng kalakalan ng dating Dai-ichi Kogyo Bank. 1858 Maagang Chofu Ito [1842-1903] itinatag ang isang pakyawan negosyo. 1914 Itinatag Itochu (aka). Noong 1918 nahah...

Tainga Mark

Upang makatipid ng pera sa pagitan ng mga internasyonal na organisasyon, huwag magdala ng pera sa iyong bansa ngunit ideposito ito sa isang dayuhang bangko sa ilalim ng pangalan ng iyong bansa. Sa Jap...

stamp

Ang isang uri ng voucher na inisyu ng gobyerno bilang isang paraan ng pagkolekta ng kita tulad ng mga tiyak na buwis at mga bayarin na dapat ang kita ng pananalapi ng estado. Ang bansa ay nakakakuha n...

imbentaryo pananalapi

Pananalapi ng kapital na nagtatrabaho para sa mga kumpanya upang mapanatili ang imbentaryo (imbentaryo). Sa bansang Hapon, nang bumili ang gubyerno ng mga perang papel sa bigas o banyagang perang sa i...

invoice

Invoice. Ang mga dokumentong pinatutunayan ng nagbebenta sa mamimili na ito ay isa sa mga mahahalagang dokumento sa pagpapadala kasama ang bill ng pagkarga , patakaran sa seguro sa dagat, atbp. At ang...

tala na maaaring tanggapin

Ang mga ipinangako na mga tala o mga perang papel na natanggap mula sa mga customer bilang pagsasaalang-alang sa mga kalakal / produkto. Isang bayarin na maaaring bayaran bilang isang billholder o isa...

Bayad sa pagpapadala

Mga Seguridad na kumakatawan sa karapatang humiling ng paghahatid ng mga kalakal sa ilalim ng kontrata ng karwahe. Kasama ang palitan ng karga at bill ng pagkarga . → Mga kaugnay na item Carriage let...

permanenteng utang

Walang maayos na kapanahunan ng mga bono ng gobyerno at ang gobyerno ay obligadong magbayad lamang ng interes bawat taon. Tinutukoy din bilang mga bonong interes, mga bonong pensiyon. Ang mga kuwenta...

kuwenta ng pananalapi

Parehong mga sertipiko ng regalo (kurake). Mga mahalagang papel ng pagkain, mga panandaliang kalakal ng pamahalaan kasama ng mga securities ng pinondohan ng banyagang exchange. Ang isang uri ng mga li...

Open-end mortgage

Buksan ang collateralized bonds. Dapat itong mag-isyu sa pamamagitan ng paghahati ng parehong pagkakasunud-sunod ng mga bono para sa parehong collateral sa isang anyo ng mga collateralized bond. Ang m...

record

Isa sa mga espesyal na paghawak upang matiyak ang ligtas na paghahatid ng koreo. Itala ang lahat ng mga ruta ng paghahatid mula sa pagtanggap sa underwriting sa paghahatid at sa kaso ng isang aksident...