kategorya Negosyo at Pagiging Produktibo Software

MIS

Sistema ng impormasyon sa pamamahala. Ito ay nangangahulugang sistema ng impormasyon sa pamamahala at kung minsan ay bumabasa ng "pagkakamali". Pangkalahatang sistema ng pamamahala ng negosy...

Spreadsheet processing software

Software ng application na may isang function upang mag-tabulate at kalkulahin para sa paglikha ng mga estima, mga panukala, mga ulat, atbp, at upang lumikha ng mga graph. Ito ay simpleng tinatawag na...

browser

Parehong pag-browse ng software. Orihinal na tumutukoy sa software para sa pagsusuri ng mga nilalaman ng isang data file, ngunit ito ay madalas na tumutukoy sa software para sa pagtingin sa isang webs...

Application software

Tinatawag din na application software. Ang software ay binuo nang isa-isa upang mapagtanto ang layunin sa computer. Kasama sa mga halimbawa ang software processing software at spreadsheet processing s...

Pampublikong domain software

Ang software na iniwan ang copyright at pagmamay-ari. Ito ay pinagsama bilang PDS. Ito ay bukas sa publiko nang malawakan sa pamamagitan ng network , at kahit sino ay maaaring malayang gamitin ito, at...

  1. 1