Ichiura school

english Ichiura school

Maagang modernong, Osaka blindfolder. Bagaman mayroong hanggang sa ika-3 henerasyon, pareho ang hindi alam. (1) Maagang buhay paaralan Anneka (? -1779) Ang isang aprentis ng paaralan ng Ishizuka sa ilalim ng tarangkahan, ay nagtatag ng estilo ng Osaka Shinseida. Ang pangalan ng lungsod ay natatangi. (2) Pangalawang henerasyon Sa ilalim ng mga pintuan ng unang henerasyon, ang pangalan ng lungsod ay Kashiwa. Noong 1814 (Kultura 11), siya ay isang inspektor. (3) III Ang pintuan ng ikalawang henerasyon at ang pangalan ng lungsod ay Tagaichi. Noong 1825 (Bunsei 8), siya ay nakatala. Ito ang una o pangalawang henerasyon na lumahok sa pagwawasto ng estilo ng pagwawastong Ikuta ng 1805 board na "Pag-aaral sa oras ng pag-awit". Isang awit ng kahon ng musika sa awiting pang-awit na "Mansai" na binubuo ni Jo Shiga Kapalit , At binuksan ang daan sa isang kapalit na kamay ng fold na may isang melody na naiiba mula sa shamisen. Ang pagbubuo ng "Insect Sound" ni Fujio Koto, "Nakazora Echigo", ang komposisyon ng Ishikawa Kotou na "Toru", at Jiro Shiro Kurono "Kodoshoji" ay sinasabing paaralan ng inspeksyon ng Ichiura, ngunit hindi alam ni Ichiura. Sinasabing ang tradisyon ng Paaralang Niigata mula sa ikalawang henerasyon hanggang sa ikatlong henerasyon ng Nakagawa School ay <Nakasuji>.
Toshiko Kubota