Boss

english Boss

buod

 • isang pabilog na bilog na projection o protuberance
 • isang taong responsable para sa pagkuha ng mga manggagawa
  • ang boss ay tinanggap ang tatlo pang lalaki para sa bagong trabaho
 • isang tao na nagsasagawa ng kontrol at gumagawa ng mga desisyon
  • siya ay kanyang sariling boss ngayon
 • isang tao na nagsasagawa ng kontrol sa mga manggagawa
  • kung gusto mong umalis kaagad kailangan mong hilingin ang kapatas
 • isang lider sa isang partidong pampulitika na nagkokontrol ng mga boto at nagtatakda ng mga appointment
  • ang mga bosses ng partido ay may reputasyon sa katiwalian
Nabasa ko rin ito. Mas mababang opisyal na nagsasagawa ng isang nayon sa isang manor (mas mababang opisyal ng ranggo). Sinasabi nito sa boss na opisyal sa Tokyo (opisyal ng paninirahan sa Tokyo). Sa pagtitipon tulad ng isang taunang seremonya ng kasal, isang pampublikong serbisyo (luggage) at isang asawa (murmur), Nakakuha ako ng pangalan ni Masuda at isang amo mula sa Ginoong Panginoon. Nang maitatag ang pagtatatag ng Kamakura Shogunate, may mga bagay na naging mga may-ari at naging katibayan.
→ Tingnan din ang Ashikaga Zhuang | Ikarusho | Isakusho | Ishiguro Zhuang | Aiga Zhuang | Ooi Zhuang | Ota Zhuang | Oba Mikuriya | Okushima | Oda Zhuang | Kashiwagi Mikuriya | Kawashima Zhuang | Maki Kuzuha | Kuze Zhuang | Kurodasho | Kuga Zhuang | trabaho | Tadahisa Shimazu | Shimazu Estate | Zhuang officer | Soma Mikuriya | Tarumi Zhuang | 鞆 淵 Zhuang | Nada Zhuang | Nitta Zhuang | Hata Zhuang | Brazilian yunit ng wave's coercive | Hayashi Zhuang (pagsamba Zhuang) | Hioki Zhuang | araw Roots Zhuang | plain Shingarisho | katimugang Zhuang | Wasa Zhuang