Kiuchi Ishibei(Kiuchi Ishibei)

english Kiuchi Ishibei
Love stone house, mineralogist sa panahon ng Edo. Ang tunay kong pangalan ay mabigat. Omi (Omi) Ang taong Sakamoto. Inirereklamo ang mga kakaibang bato na aming nakukuha sa paglalakbay sa buong bansa, at isinulat ang " Unshiji ", na nagsasabi ng mga fossil, pangkalahatang mineral at iba't ibang mga tool sa bato. Ito ang simula ng prehistory research sa Japan.