Taas na grado

english Rice-grade age
Taon na ginagamit para sa supply at demand ng bigas. Mula Nobyembre 1 ng nakaraang taon hanggang Oktubre 31 ng kasalukuyang panahon. Batay sa katotohanan na ang pag-aani ng bigas ay nagsimula noong mga Nobyembre, hindi rin angkop para sa mga aktwal na kalagayan dahil sa kamakailang panahon ng pag-aani.