kontrata

english contract

buod

  • isang iba't ibang mga tulay na kung saan ang bidder ay tumatanggap ng mga puntos patungo sa laro lamang para sa bilang ng mga trick na kanyang bid
  • isang umiiral na kasunduan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao na maaaring ipatupad ng batas
  • ang pinakamataas na bid ay nagiging kontrata na nagtatakda ng bilang ng mga trick na dapat gawin ng bidder

Sa Japan, tumaas ang bilang ng mga pribadong pag-aari na villa sa huling kalahati ng panahon ng Heian, na nagresulta sa mga pagtatalo sa lupa. Ang pagtatalo na ito ay unang nilitis ng isang pampublikong bahay (cloister rule). Sa prosesong ito, ang mga partido ay nagsumite ng isang dokumento na sumusuporta sa mga claim ng isa't isa bilang isang "pangalawang", na tinatawag na isang testimonya. Upang magbigay ng maagang halimbawa, noong Agosto 27, 1159 (Heiji 1), ang mga paglilitis ng Mt. Yasha (Inalis)>. Nangangahulugan ito na padadalhan ka namin ng sulat mula sa in-no-cho government, kaya mangyaring itago ito sa isang ligtas na lugar upang ito ay magamit bilang isang testimonya sa mga susunod na paglilitis. Noong Mayo 1186 (Bunji 2), ang reklamong isinumite kay Kamakura-dono, tulad ng Koyasan priest, ay nagsasaad ng <anim na draft ng in-no-cho servant> at <two drafts of the order for the messenger, etc.> bilang <pangalawang sertipiko, atbp.>. .. Ang Artikulo 49 ng Goseibai Shikimoku na pinagtibay noong 1232 (Joei 1) ay nagsasaad na ang paghatol ay maaaring gawin nang walang komprontasyon kung ang mga testimonya ng magkabilang panig ay hindi malinaw.
Yukizo Hirayama