pagpupulong

english conference

buod

  • isang talakayan sa mga kalahok na may isang sumang-ayon (malubhang) paksa
  • isang samahan ng mga sports team na nag-aayos ng mga tugma para sa mga miyembro nito
  • isang nakatalang pulong para sa konsultasyon o pagpapalitan ng impormasyon o talakayan (lalo na ang isang pormal na adyenda)
Kapag nag- bid para sa mga pampublikong proyekto tulad ng pambansa at lokal na pamahalaan, magpasya sa isang bidder na makipag-usap sa isa't isa muna at ayusin ang mga nilalaman ng bid upang ang kontratista ay makapag-bid para dito. Di- wasto ang pribadong batas dahil sa pampublikong kaayusan at paglabag sa moralidad, ang pag-apila sa pag-bid sa ilalim ng kriminal na batas (Kodigo sa Kriminal 96 3) ay inilalapat. Gayundin, sa kaso ng di-makatarungang paghihigpit sa kalakalan, lumalabag din ito sa batas ng antitrust . Ang pagtalima sa mga pampublikong entidad at kontratista, na nagiging mainit na panunupil ng katiwalian , ang matinding pamimintas ay ginagawa. Internationally, sa 1990 Japan-US Construction Talks , hiniling ng US na palakasin ng Japan ang Fair Trade Commission at mahigpit na operasyon ng Batas Antimonopolyo pati na rin upang mapabuti ang sistema ng pag-bid bilang isang remedyo para sa eksklusibong mga kasanayan sa kalakalan. Sa kabaligtaran, ang gobyerno ay gumawa ng ilang mga pagpapabuti tulad ng pagpapakilala ng kondisyong pangkalahatang mapagkumpitensya na pag-bid, pagtataas ng mga multa para sa paglabag sa mga batas sa antitrust, pagpapalakas sa organisasyon ng FTC, ngunit ang pagpapalakas ng pag-bid ng kriminal na batas ay hindi nai-post.
→ Mga kaugnay na item Corporate krimen | Pagsunod | Pangkalahatang kontratista