Sanhi at epekto

english Cause and effect

Sanhi at epekto. Lalo na kapag ginamit bilang isang Buddhist term: Trabaho (Go) Tinutukoy nito ang kaukulang pagkakaugnay sa pag-iisip at ang paraan kung saan umiiral ang sarili. Sa madaling salita, tulad ng ipinahayag ng mga salitang <mabuting sanhi ng magandang resulta, masamang sanhi ng masamang bunga>, halimbawa, upang makakuha ng isang magandang resulta ng pagkapanganak bilang isang tao o isang makalangit na tao, Ang ideya ay na ito ay sanhi ng kanilang sariling mabuti o masamang gawain. Ang batas na sanhi ng ito, na ipinangangaral ng Budismo, ay higit pa tungkol sa ating mga aksyon kaysa sa mga likas na agham. Samakatuwid < Sanhi na tugon Ito ay isang doktrina na itinatakda sa ating kilos na etikal. Ang kakayahang isipin na ang gawain bilang isang sanhi ng sarili ay walang mga kahihinatnan at tanggihan ang anumang pag-uugali sa moral na tinatawag na "sanhi ng kasamaan", at ang kakayahang makakuha ng kaliwanagan para sa mga gumagawa nito ay mariing inakusahan ako ng pagiging isang mabuting ugat> taong walang.
Junichi Yokoyama