Retroactive effect

english Retroactive effect

Pangkalahatang-ideya

Isang ex post facto law (napinsala mula sa Latin: ex postfacto , lit. 'out of the aftermath') ay isang batas na retroactively nagbabago ang mga legal na kahihinatnan (o katayuan) ng mga aksyon na ginawa, o mga relasyon na umiiral, bago ang pagpapatibay ng batas. Sa kriminal na batas, maaaring criminalize ang mga aksyon na legal kapag ginawa; maaari itong magpalala ng isang krimen sa pamamagitan ng pagdadala nito sa isang mas malubhang kategorya kaysa sa kung kailan ito ginawa; maaari itong baguhin ang kaparusahan na inireseta para sa isang krimen, tulad ng pagdaragdag ng mga bagong parusa o pagpapalawak ng mga pangungusap; o maaaring baguhin ang mga patakaran ng katibayan upang makagawa ng kombiksiyon para sa isang krimen na mas magaling kaysa sa kung kailan ito ginawa. Sa kabaligtaran, ang isang porma ng ex post facto law na karaniwang tinatawag na isang batas sa amnestiya ay maaaring decriminalize ilang mga kilos. Ang isang pagpapatawad ay may katulad na epekto, sa isang partikular na kaso sa halip na isang klase ng mga kaso. Ang iba pang mga legal na pagbabago ay maaaring magpakalma ng posibleng mga parusa (halimbawa sa pamamagitan ng pagpapalit ng sentensiya ng kamatayan sa habambuhay na pagkabilanggo) na pabalik-balik. Ang gayong mga legal na pagbabago ay kilala rin sa Latin term sa mitius .
Ang ilang mga hurisdiksyon ng pangkaraniwang batas ay hindi nagpapahintulot ng retroactive criminal legislation, kahit na ang bagong panuntunan ay karaniwang nalalapat sa mga pangyayari na naganap bago ang desisyon ng hudisyal. Ang mga batas ng ex post facto ay ipinagbabawal ng Saligang-Batas ng Estados Unidos sa Artikulo 1, Seksiyon 9, Clause 3 (may kinalaman sa mga pederal na batas) at Artikulo 1, Seksiyon 10 (may kinalaman sa mga batas ng estado). Sa ilang mga bansa na sumusunod sa sistema ng gobyerno ng Westminster, gaya ng United Kingdom, posibleng ang mga batas sa pag- post ng facto ay posible, dahil ang doktrina ng pagkapangasiwa ng parlyamentaryo ay nagpapahintulot sa Parlyamento na ipasa ang anumang batas na nais nito. Sa isang bansa na may matatag na panukala ng mga karapatan o isang nakasulat na saligang batas, maaaring ipagbawal ang batas sa pag- post ng facto .
Habang ang mga hurisdiksiyong Amerikano sa pangkalahatan ay nagbabawal sa mga batas sa ex post facto , ang mga bansang European ay naglalapat ng prinsipyo ng lex mitior ("ang milder law"). Ipinagkakaloob na, kung ang batas ay nagbago matapos ang isang pagkakasala ay ginawa, ang bersyon ng batas na naaangkop ay ang isa na mas kapaki-pakinabang para sa mga akusado. Nangangahulugan ito na ang mga batas ng ex post facto ay nalalapat sa mga hurisdiksyon sa Europa hanggang sa sila ay ang milder law.
Ang legal at legal na pangangailangan ay bumalik bago pa nabuo. Bagaman hindi tinatanggap ng batas ang retroactive effect sa prinsipyo (prinsipyo ng retroactive ), ito ay pinahihintulutan lamang kung may mga tiyak na probisyon. Halimbawa, ang pagkansela ng legal na pagkilos (Artikulo 121 ng Kodigo Sibil), reseta (sibil na batas 144), pamamahagi ng pamana (Civil Code 909) atbp.