Ang guro

english The teacher
Nang sumiklab ang pagsamba sa pagtatapos ng sigasig ng panahon ng Heian, nagpunta ako sa gitna at mas mababang klase ng pari na nagbigay sa akin ng flight ng panalangin (kitsu), tirahan, at mga tala ng depensa. Ang pagpapalawak ng lugar na paniniwala ng malakas na dambana ng medyebal ay nakasalalay sa mga gawain ng guro. Sa partikular, tatlong bundok Kumano, ang iyong guro ng Ise Shrine ay sikat, ang dating gabay sa aking mga predecessors ang (predecessors) master ng bahay (asawa) ng buong bansa sa ilalim ng Kumano, ang huli ay organised Shinmei panayam at peregrinasyon sa buong bansa, pinaniniwalaan ko ang pananampalataya ko.
→ Mga kaugnay na item Ise kalendaryo | Ise school | Ise bass gift | Shinto shrine | Shinto shrine | Cannabis | Yamada