Apollo dross

english Apollo dross
Emperor Roman architect noong panahon na aktibo noong simula ng ika-2 siglo. Sinasabi na ipinanganak ang Damasco. Sa kahilingan ng Emperador Trajan, nagtrabaho siya sa Trajan Baths, ang Danube Bridge (malapit sa Iron Gate), atbp, lalo na ang sikat na isa ay ang anyo ng Trajan, at ang malaking hanay ng Trajan na binuo doon.