pandarambong

english piracy

buod

  • ang gawa ng plagiarizing pagkuha ng mga salita o mga ideya ng isang tao na kung sila ay iyong sarili
  • hijacking sa mga mataas na dagat o sa mga katulad na konteksto; pagkuha ng isang barko o eroplano ang layo mula sa kontrol ng mga taong may karapatan sa ito
    • air piracy
Ang pagpaparami ng publikasyon na ibinigay sa isang publikasyong may kinalaman sa kasunduan na nagpapawalang-bisa sa karapatang-kopya at ang karapatang mag- publish ng mga publikasyon na protektado ng mga internasyonal na kasunduan. Hindi kami lalahok sa mga kasunduan tulad ng Berne Convention , ang Universal Copyright Convention at iba pa, at hindi kami legal na makapagbigay ng pagkopya at pamamahagi nang walang pahintulot sa mga bansa kung saan walang kasunduan na kaugnay.