Khoman Thanat

english Khoman Thanat


1914.5.9-
Thai politiko.
Dating Thai Deputy Prime Minister, dating lider ng Demokratikong Partido.
Ipinanganak sa Bangkok.
Noong 1949, siya ay naging Foreign Minister ng Ministry of Foreign Affairs, '54 ambasador sa Estados Unidos, at '59 bilang Dayuhang Ministro at inayos ang Malaysia-Indonesia na paghaharap. '71 taon ay pinatalsik. Naging tagapayo sa prime minister sa '74 at isang dayuhang tagapayo sa National Reform Organization pagkatapos ng '76 kudeta. Siya ay naging Deputy Prime Minister noong '80 at nag-resign sa '83.