Kabanalan

english Virtueism
Hangga't ang kriminal ay isang mamamayan ng bansa, ang prinsipyo na dapat ipatupad ang penal code ng bansa hindi alintana kung ito ay isang kriminal na lugar o hindi. Ang Kriminal na Kodigo ng Hapon at ang Kriminal na Batas ng Hapon ay nagpapatupad rin ng prinsipyong ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa teritoryalismo (Artikulo 3 ng kriminal na batas).