pagtanggi

english Disownment

buod

  • isang magalang na pagtanggi ng imbitasyon
  • ang anggular distansya ng isang selestiyal na katawan sa hilaga o sa timog ng celestial equator; ipinahayag sa mga grado na ginagamit sa kanan pag-akyat upang tukuyin ang mga posisyon sa celestial globo
  • isang pababang libis o liko
  • isang kondisyon mas mababa sa isang mas maaga kondisyon isang unti-unting bumabagsak mula sa isang mas mahusay na estado

Pangkalahatang-ideya

Nangyayari ang pagtanggal kapag ang isang magulang ay tumanggi o hindi na tumatanggap ng isang anak bilang miyembro ng pamilya. Ito ay naiiba mula sa pagbibigay ng isang bata para sa pag-aampon. Ito ay isang kilos panlipunan at interpersonal at karaniwang nagaganap mamaya sa buhay ng bata. Kabilang sa iba pang mga bagay, hindi ito nagpapahiwatig ng responsibilidad para sa pag-aalaga sa hinaharap, ginagawa itong katulad ng diborsyo o pagtanggi (ng isang asawa). Ang pagtanggal sa lupa ay maaaring mangangailangan ng kawalan ng pamana, familial exile, o shunning, at madalas lahat ng tatlo.
Kadalasang bawal ang pagtanggi. Sa maraming mga bansa ito ay isang uri ng pag-abandona sa bata at iligal kung ang bata ay menor de edad.
Sa mga bihirang kaso, ang isang lipunan at ang mga institusyon nito ay tatanggap ng isang kilos ng pagtanggal. Halimbawa, ang pulitiko ng Britanya na si Leo Amery ay mayroong dalawang anak na may sapat na gulang, kapwa mga batang may sapat na gulang sa panahon ng World War II; ang isa ay lumaban sa puwersang British, habang ang isa, si John Amery, ay nakipaglaban sa Nazi Alemanya at nag-broadcast ng radio broadcast ng propaganda sa kanyang tinubuang bayan. Matapos ang digmaan noong 1945, ang batang si Amery ay sinubukan at pinatay dahil sa pagtataksil, kung saan tinanong, at nakatanggap ng pahintulot mula sa mga patnugot ng Who's Who na palitan ang mga tuntunin ng kanyang pinahintulutang talambuhay mula sa dalawang anak na lalaki sa "isang anak na lalaki" .

Sa maagang modernong sistemang ligal, opisyal itong ginawang may pahintulot ng panginoon sa pamamagitan ng pagpapaalis sa residente mula sa bahay at sa publiko ay kinansela ang ugnayan ng pamilya. Ang layunin ng pagtanggi ay upang matiyak na ang insidente na dulot ng tao ay hindi nakakaapekto sa pamilya, at sa halip na mapanatili ang kaayusan sa loob ng pamilya, hinahangad nitong makatakas sa responsibilidad sa lipunan, ngunit sa parehong oras. Kasama rin dito ang layunin ng pagwawaksi ng mga karapatan sa mana na may kaugnayan sa mana ng pamilyang ginawa ng mga panginoong maylupa at mangangalakal. Napagpasyahan na ang naturang pagtanggi ay na-institusyonal ng kapangyarihan ng sistemang Bakuhan sa maagang modernong panahon upang mapanatili ang kaayusan ng lipunan, at hindi natupad sa loob ng tradisyunal na pamilyang Hapon. Iyon ay, habang may isang natatanging bokabularyo ng bayan (mahusay) na nagpapahayag ng iba't ibang mga kaganapan na nauugnay sa buhay ng pamilya sa bawat lugar, walang katumbas na bokabularyo ng tao sa pagtanggi, at ito ay isang pambansang ligal na term. Sinusuportahan ito ng paggamit ng isang tiyak na pagtanggi.
Fukuda Ajio Mula sa Heian period hanggang sa Middle Ages, ang emperor at ang intuition ng panginoon, at ang pagkakawat ng magulang mula sa bata (sa ganitong kahulugan Hindi tapat (Punasan), Hustisya Tinatawag din na disownment). Sa panahon ng Edo, ang salitang pagtanggi sa pangunahin ay nangangahulugang kilos ng paglabag sa relasyon ng magulang at anak, ngunit ginamit din ito nang putulin ng master ang relasyon ng master-disipulo sa alagad. Sa panahon ng Edo, bilang isang salita upang ipahayag ang kilos ng paglabag sa pagkakamag-anak, bilang karagdagan sa pagtanggi Kuri Ang tatlo ay madalas na nalilito, ngunit sa oras na si Yasunaga (1772-81), ang pagtanggi ay nagsimulang mag-refer sa kilos na pagpapaalis sa isang bata sa bahay para sa aksyong pandisiplina, at mga kamag-anak na iba sa bata. Ito ay nakikilala mula sa batang tinanggihan na sinira ang pagkakaugnayan ng anak na umalis na sa bahay. Pagkatapos nito, mayroong isang oras kung kailan ang samurai at ang mga karaniwang tao ay may iba't ibang pagtanggal at pagtanggal, at kalaunan, sa pamamagitan ng samurai at mga karaniwang tao, kapwa ang pagtanggi at ang hindi pagtanggal ay tinawag na Kuri. Sa partikular, kapag nakikilala sa pagitan ng dalawa, ang pagtanggal sa pagtawag ay tinawag na elopement, at ang tumakas ay tinawag na elopement (samurai) at omission (karaniwang tao). Ang orihinal na layunin ng pagtanggi ay upang disiplinahin ang anak ng magulang, ngunit ito rin ay pangalawang layunin na iwasan ang sama-samang responsibilidad batay sa pagkakamag-anak at maiwasan ang bata na may hindi magandang pag-uugali na maubos ang pamilya. Sinira ng pagtanggi ang ugnayan ng magulang at anak at ang anak ay nawalan ng karapatan sa mana. Gayunpaman, ang pagtanggi ay isang pribadong pagtanggi lamang kung ito ay ibinigay nang pasalita o sa sulat, at ang ligal na epekto ay nagagawa lamang pagkatapos ng iniresetang pamamaraan. Ang pamamaraan ay kapareho ng sa kaso ng Kuri, at may mga pagkakaiba depende sa pagkakaiba sa pagitan ng shogunate royalties at mga pribadong teritoryo, ang pagkakaiba sa pagitan ng samurai, magsasaka, at negosyante, ngunit ang medyo simpleng bayan ng Edo at Osaka Kahit sa ilang mga kaso, kailangan mong tanungin ang tanggapan ng mahistrado ng bayan para sa pahintulot at ilista ito sa libro. Kung ikaw ay isang pribadong teritoryo o isang samurai, hindi ka lamang makakatanggap ng pahintulot mula sa panginoon o master. Kailangan kong mag-ulat sa bawat isa sa tatlong mahistrado ng shogunate at makatanggap ng muling pagsulat (isang kopya ng libro) mula sa mahistrado ng bayan. Sa kaso ng pagtanggi sa pagtanggi, tulad ng sa kaso ng pagtanggi, ang may-ari, panginoon, opisyal, atbp ay kailangang humiling ng pagkansela (burahin ang pagpasok ng libro). Ang pormal na pagtanggi ay nangangailangan ng mga kumplikadong pamamaraan, kaya't sa ilang mga rehiyon kaugalian na limitahan ang pagtanggi sa isang pribadong pagtanggi at huwag gumawa ng pormal na pagtanggi. Kapag tinatanggihan, tulad ng nakikita sa Kabuki at mga nobela sa oras na iyon, Inuyama Nagkaroon din ng kaugalian ng pagpapalit ng damit kay (Kamiko) at palayasin ito. Ang mga magulang (lalo na ang mga ama) ay may karapatang tanggihan o tanggihan ito, at pagkamatay ng ama, ginamit ng ina o kapatid ang karapatang ito. Tungkol sa karapatan sa pagtanggi ng nakatatandang kapatid sa ganoong kaso, mayroong isang teorya na nauunawaan na ang nakatatandang kapatid na magulang ay nagsasagawa ng pangangalaga sa ngalan ng magulang, at ang paggamit ng soberanya na kinatatayuan ng nakatatandang kapatid sa katotohanan na siya ang punong-guro. Mayroong isang salungatan sa teoryang nakikita ko. Ang disownment system ay natapos sa panahon ng Meiji, ngunit ang pagtanggal (pag-abandona) ng maliwanag na tagapagmana na maliwanag sa Meiji Civil Code at ang karapatang tukuyin ang tirahan ng may-ari o ang karapatang umalis sa bahay ay itinuturing na pareho.
Yukiko Hayashi

Latitude sa ekwador coordinates .
Latitude sa mga ecliptic na coordinate .