tao

english person

buod

  • isang tao
    • Nagkaroon ng masyadong maraming para sa isang tao na gawin
  • isang katawan ng tao (karaniwan ay kabilang ang damit)
    • isang sandata ang nakatago sa kanyang tao
  • isang kategoryang pang-gramatika na ginagamit sa pag-uuri ng mga panghalip, mga nagmamay-ari ng determiners, at mga porma ng pandiwa alinsunod sa kung ipinapahiwatig nila ang tagapagsalita, ang addressee, o isang third party
    • itigil ang pakikipag-usap tungkol sa iyong sarili sa ikatlong tao

Pangkalahatang-ideya

Ang pambalarila na tao , sa lingguwistika, ang pambalarila sa gramatika sa pagitan ng mga deictic reference sa mga kalahok (s) sa isang kaganapan; karaniwang ang pagkakaiba ay sa pagitan ng nagsasalita (unang tao), ang addressee (pangalawang tao), at iba (ikatlong tao). Ilagay sa simpleng kolokyal na Ingles, ang unang tao ay kabilang na ang nagsasalita, lalo, "ako," "kami," "ako," at "kami," ang pangalawang tao ay ang tao o mga taong sinasalita sa, literal, "ikaw," at ang ikatlong tao ay kasama ang lahat na hindi nakalista sa itaas. Karaniwang tumutukoy ang karaniwang tao sa hanay ng mga personal na pronoun ng isang wika. Ito rin ay kadalasang nakakaapekto sa mga pandiwa, at kung minsan ay mga pangngalan o mga pakikipag-ugnayan.
Isa sa mga kategorya ng grammar (nagha-hang up). Ang isang form na nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng ikatlong tao kabilang ang speaker (unang tao), ang kalaban (pangalawang tao), lahat ng iba pa. Lumilitaw ang maraming wika sa personal pronouns at pandiwa, ngunit sa wikang Hapon ay may pagkakaiba lamang sa personal pronouns .
Pandiwa kaugnay na item