kinatawan(hindi direktang demokrasya, Representative democracy)

english representative

buod

  • isang item ng impormasyon na tipikal ng isang klase o grupo
    • ang pasyente na ito ay nagbibigay ng isang tipikal na halimbawa ng sindrom
    • may isang halimbawa sa pahina 10
  • isang miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos
  • isang tao na kumakatawan sa iba
  • isang tagapagtaguyod na kumakatawan sa patakaran o layunin ng ibang tao
    • ang pulong ay dinaluhan ng mga spokespersons para sa lahat ng mga pangunahing organo ng pamahalaan

Pangkalahatang-ideya

Kinatawan ng demokrasya (din hindi direktang demokrasya , kinatawan republika , kinatawan ng pamahalaan o psephocracy ) ay isang uri ng demokrasya na itinatag sa prinsipyo ng mga inihalal na opisyal na kumakatawan sa isang grupo ng mga tao, kumpara sa direktang demokrasya. Halos lahat ng modernong demokratikong estilo ng Kanluran ay mga uri ng kinatawan na mga demokrasya; halimbawa, ang United Kingdom ay isang konstitusyunal na monarkiya, ang Pransiya ay isang nag-iisang estado, at ang Estados Unidos ay isang pederal na republika.
Ito ay isang elemento ng kapwa parlyamentaryo at ng mga sistemang pampanguluhan ng pamahalaan at kadalasang ginagamit sa isang mas mababang silid gaya ng House of Commons ng United Kingdom, si Lok Sabha ng India, at maaaring bawasan ng mga limitasyon ng konstitusyon tulad ng isang itaas na kamara . Ito ay inilarawan ng ilang mga politikal na theorists kabilang ang Robert A. Dahl, Gregory Houston at Ian Liebenberg bilang polyarchy. Sa loob nito ang kapangyarihan ay nasa mga kamay ng mga kinatawan na inihalal ng mga tao.
Isang kinatawan na inihalal mula sa pangkalahatang publiko, nagtataguyod ng buong delegasyong pampulitika mula sa mga tao at nagsasagawa ng pulitika. Para sa direktang demokrasya , tinatawag ding di-tuwirang demokrasya, kinatawan demokrasya. Ito ang pinaka-unibersal na anyo sa ilalim ng modernong demokratikong sistemang pampulitika kung saan ang lupain ng bansa ay kumalat, ang gawain ay kumplikado nang iba, at mahirap mapagtanto ang direktang demokrasya.
→ Mga kaugnay na item na Konseho